Slovenija 27.2.2019 8:47

Praznovanje petletnice delovanja SLOGI z gledališko-zgodovinskim večerom

Ljubljana, 27. februarja - Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) ob petletnici delovanja drevi pripravlja gledališko-zgodovinski večer, ki so ga naslovili "Dragulji" iz zbirk SLOGI - Gledališkega muzeja. Zbranim bodo predstavili bogato gradivo, ki ga hranijo in spregovorili o velikanih gledališča, za umetniško interpretacijo bo poskrbela igralka Barbara Cerar.

Teatrologinji Tea Rogelj in Ana Perne ter muzejski svetovalec Štefan Vevar bodo na nocojšnjem dogodku spregovorili o umeščenosti gledališča v družbo, o notranjem ustroju in delovanju zapletenega organizma, ki se imenuje gledališče, o umetniški ustvarjalnosti v njem ter o prostoru pod soncem, ki si ga v njem mora izbojevati igralec oziroma gledališčnik, so zapisali na inštitutu.

Predstavili bodo zapuščino velikih gledaliških imen, kot so Ignacij in Zofija Borštnik, Marija Vera, Anton Vodnik, Branko Gavella, Oton Župančič, France Koblar, Ciril Debevc, Edvard Kocbek, Mile Korun, Andrej Hieng, Lili Novy ter Mila Kačič.

Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) 1. marca praznuje petletnico svoje ustanovitve, s svojimi predhodniki pa že več kot 65 let deluje kot osrednji slovenski gledališki muzej. SLOGI je nacionalni javni zavod, ki skrbi za razvoj gledališke kulture in promocijo gledališke umetnosti. V petletnem obdobju je pripravil štiri začasne in 12 virtualni razstav, organiziral več kot 100 dogodkov za javnost - pogovorov, predavanj, okroglih miz, simpozijev, predstavitev - ter izdal 27 publikacij, njegove programe je obiskalo več kot 50.000 ljudi.

SLOGI je pravni naslednik Slovenskega gledališkega muzeja, ustanovljenega leta 1952. Njegov prvi direktor Janko Traven se je lotil zbiranja velike količine gradiva, ki so ga dotlej nesistematizirano hranili arhivi slovenskih gledališč in gledališčniki na svojih domovih. Leta 1962 je vodenje muzeja prevzel Dušan Moravec, ki je ustanovil zbirko Dokumenti, periodično publikacijo, ki dokumentirano predstavlja slovensko gledališko zgodovino.

Leta 1978 se je Slovenskemu gledališkemu muzeju pridružil filmski muzejski oddelek Društva slovenskih filmskih delavcev v Ljubljani, zato se je muzej imenoval Slovenski gledališki in filmski muzej. Po letu 1990 se je s Cankarjeve ulice preselil na današnjo lokacijo v prostore na Mestnem trgu. Leta 1996 je prišlo do razdružitve gledališkega in filmskega oddelka, slednji se je ob ustanovitvi Slovenske kinoteke preselil pod njeno okrilje, ustanova pa se je odtlej do leta 2014 znova imenovala Slovenski gledališki muzej.

28. februarja 2014 je bil v uradnem listu objavljen sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut, ki je stopil v veljavo 1. marca tega leta. Prvi direktor SLOGI in hkrati zadnji direktor Slovenskega gledališkega muzeja je bil Ivo Svetina, od avgusta 2014 pa inštitut vodi Mojca Jan Zoran.

V letošnjem letu v SLOGI v sodelovanju z Narodno galerijo pripravljajo veliko razstavo Prostor v prostoru: Scenografija na Slovenskem do leta 1991, ki jo bodo odprli konec aprila.