Na hitro prelistano 16.3.2019 8:00

Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 16. marca - Pri KUD Logos je izšla knjiga Kaj je krščanstvo? Maksima Izpovedovalca in pri založbi Inštituta za novejšo zgodovino knjiga Dunje Dobaja Za blagor mater in otrok: Zaščita mater in otrok v letih 1919-1941. Založba Miš je izdala roman Hvala za škarje Tine Bilban, založba Mladinska knjiga pa priročnik Z Jernejo do zdravega vrta.

Ljubljana. Priročnik Z Jernejo do zdravega vrta. Foto: STA

Ljubljana.
Priročnik Z Jernejo do zdravega vrta.
Foto: STA

Ljubljana. Roman Hvala za škarje. Foto: STA

Ljubljana.
Roman Hvala za škarje.
Foto: STA

Ljubljana. Knjiga Kaj je Krščanstvo? Foto: STA

Ljubljana.
Knjiga Kaj je Krščanstvo?
Foto: STA

Ljubljana. Knjiga Dunje Dobaja z naslovom za blagor mater in otrok - zaščita mater in otrok v letih 1919-1941. Foto: Založba Inštituta za novejšo zgodovino

Ljubljana.
Knjiga Dunje Dobaja z naslovom za blagor mater in otrok - zaščita mater in otrok v letih 1919-1941.
Foto: Založba Inštituta za novejšo zgodovino

KAJ JE KRŠČANSTVO? - KRATKI SPISI MAKSIMA IZPOVEDOVALCA

Knjiga Kaj je krščanstvo? vsebuje izbor zvrstno raznolikih kratkih spisov Maksima Izpovedovalca (približno 560-662 po Kristusu), enega najpomembnejših krščanskih filozofov in teologov vseh časov, in sicer od dialoga in veroizpovedi prek kratkih izrekov ("poglavij") in alegoričnih razlag starozaveznih in novozaveznih besedil do simbolične razlage bogoslužja.

Prevedel jih je Gorazd Kocijančič. Kot je povedal na nedavni predstavitvi, je Maksim Izpovedovalec mislec sinteze. Povzel je vse temeljne uvide krščanskih mislecev, tako je nastala sinteza vsega, kar je obstajalo pred njim, tudi sinteza Vzhoda in Zahoda. Njegov spis je lahko merodajen odgovor na to, kaj je krščanstvo, je dodal Kocijančič.

ZA BLAGOR MATER IN OTROK - PRIZADEVANJA ZA SOCIALNO-ZDRAVSTVENO ZAŠČITO MATER IN OTROK V LETIH 1919-1941

Monografija Za blagor mater in otrok: Zaščita mater in otrok v letih 1919-1941 prinaša podroben pregled prizadevanj in dosežkov ljubljanske in mariborske oblasti ter kasneje banovine glede socialno-zdravstvene zaščite žensk in otrok. Razpad avstro-ogrske monarhije in oblikovanje nove jugoslovanske države sta namreč pomenila izgradnjo socialno-zdravstvene zaščite na povsem novih temeljih.

Svojo temeljno temo, to je socialno-zdravstveno zaščito žensk in otrok, avtorica predstavlja vzporedno s celotno socialno-zdravstveno problematiko, saj je le tako moč razumeti postopke v zvezi z omenjeno zaščito in možnosti za njeno dejansko izvajanje. Ugotavlja, da je v Sloveniji v obdobju med obema vojnama obstajala močna volja za izboljšanje socialne in zdravstvene organizacije in razmer. Pri tem sta imela oba politična tabora sicer različne poglede glede poti do cilja, a v končni fazi so bili sprejeti postopki, ki so postopoma izboljševali socialno in zdravstveno organizacijo in zlasti na področju varstva mater in otrok vnašali novosti, primerljive z Evropo. Knjiga je izšla v zbirki Razpoznavanja.

HVALA ZA ŠKARJE - TRI OBLIKE SREČEVANJ Z DOGNANJI SODOBNE ZNANOSTI

Sodobna genetika in nove oblike zdravljenja, ki jih omogoča, prepletejo in povežejo povsem različne življenjske poti treh protagonistk romana. Meta, doktorica filozofije s tremi otroki, biologinja Hana, mlada, prodorna znanstvenica, in Maša, prenašalka genske bolezni, s svojimi zgodbami v pripovedno tkivo vnašajo tri različne oblike srečevanj z dognanji sodobne znanosti: filozofsko, znanstveno in izkustveno, "človeško", so zapisali pri založbi.

Kot so še zapisali, roman izjemno živo, s širokim in globokim vpogledom v obravnavano področje, pretresa družbeno dojemanje znanstvenega napredka ter vlogo znanosti pri oblikovanju našega življenjskega sveta. Je tudi roman generacije, ki je med čakanjem na mesta v raziskovalnem sistemu vzela stvari v svoje roke in odšla v tujino. Tina Bilban v njem suvereno odpira deficitarne teme našega romanopisja, med njimi razvoj sodobne znanosti ter strah družbe pred novim znanjem in njegovim vstopanjem v naša življenja.

Z JERNEJO DO ZDRAVEGA VRTA - NASVETI O ODGANJANJU ŠKODLJIVEC IN ZDRAVLJENJU BOLEZNI

Jerneja Jošar, naša najbolj znana, priljubljena in izkušena avtorica priročnikov za vrt, v novem priročniku svetuje, kako prepoznati in ravnati z boleznimi in škodljivci na ekološkem vrtu - predvsem pa, kako jih preprečiti in odgnati na okolju prijazen način. Priročnik prinaša najprej 14 zapovedi, ki pomagajo, da bo vrt ostal ali pa šele postal zdrav in dehteč. Poleg podrobnih opisov in nazornih fotografij bolezni in škodljivcev je v priročniku še vrsto učinkovitih navodil za naravne pripravke za preprečevanje obolenj in zdravljenje vrtnin. Nasvete dopolnjuje 16 preglednic, s pomočjo katerih je mogoče rastline zasaditi v kombinacijah, ki bodo odganjale škodljivce in privabljale živali, zaveznike in pomočnike v boju proti škodljivcem in boleznim, so zapisali pri založbi.