Na hitro prelistano 30.3.2019 8:00

Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 30. marca - Založba INZ je izdala knjigi Helene Jaklitsch Slovenski begunci v taboriščih v Italiji 1945-1949 in Jurija Perovška Slovenski prevrat 1918 - položaj Slovencev v državi Slovencev, Hrvatov in Srbov, založba Miš knjigo Skrivni svet malih zverinic Dima Zupana in Janje Plazar, Sodobnost pa slikanico Petra Svetine Spoznal sem te po rdečih nogavicah.

Ljubljana. Knjiga Slovenski prevrat 1918 položaj slovencev v državi Slovencev, Hrvatov in Srbov avtorja Jurija Perovška. Foto: STA

Ljubljana.
Knjiga Slovenski prevrat 1918 položaj slovencev v državi Slovencev, Hrvatov in Srbov avtorja Jurija Perovška.
Foto: STA

Ljubljana. Knjiga Slovenski begunci v taboriščih v italiji 1945-1949 avtorice Helene Jaklitsch. Foto: STA

Ljubljana.
Knjiga Slovenski begunci v taboriščih v italiji 1945-1949 avtorice Helene Jaklitsch.
Foto: STA

Ljubljana. Kratek ilustriran mladinski roman Skrivni svet malih zverinic avtorjev Dima Zupana in Janje Plazar. Foto: STA

Ljubljana.
Kratek ilustriran mladinski roman Skrivni svet malih zverinic avtorjev Dima Zupana in Janje Plazar.
Foto: STA

Ljubljana. Slikanica Spoznal sem te po rdečih nogavicah avtorja Petra Svetine. Foto: STA

Ljubljana.
Slikanica Spoznal sem te po rdečih nogavicah avtorja Petra Svetine.
Foto: STA

SLOVENSKI BEGUNCI V TABORIŠČIH V ITALIJI 1945-1949 - TUDI PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA BEGUNSKEGA ŠOLSTVA V TABORIŠČIH

Knjiga Helene Jaklitsch, ki je izšla v zbirki Razpoznavanja, prinaša prvo celovito in poglobljeno predstavitev življenja slovenskih beguncev v taboriščih v Italiji po 2. svetovni vojni, pri čemer temelji predvsem na do sedaj še neobjavljenih, nedostopnih ali neznanih arhivskih virih ter pričevanjih preživelih beguncev.

Ob koncu vojne je Slovenijo zapustilo več kot 20.000 ljudi, od tega se jih je med štiri in pet tisoč znašlo v Italiji. V knjigi je predstavljeno njihovo življenje v celotnem prerezu za vsa taborišča in za ves čas obstoja. Odkriva pestro in kakovostno kulturno življenje slovenskih taboriščnikov, ki se je odražalo tako v številnih gledaliških predstavah kot v razprodanih pevskih nastopih. Slovenci so v taboriščih kljub hudemu splošnemu pomanjkanju izdajali širok nabor tiskov, med njimi dnevnik Zedinjena Slovenija. Posebno pozornost delo namenja vzpostavitvi in delovanju slovenskega begunskega šolstva v taboriščih, med drugim so ustanovili celo dve slovenski begunski gimnaziji, ter skrbi za neformalno izobraževanje, so zapisali pri založbi Inštituta za novejšo zgodovino (INZ).

SLOVENSKI PREVRAT 1918 - POLOŽAJ SLOVENCEV V DRŽAVI SLOVENCEV, HRVATOV IN SRBOV

V Perovškovi monografiji je razčlenjena temeljna značilnost položaja večinskega dela slovenskega naroda po razpadu Avstro-Ogrske monarhije, to je njegova konfederativna državnost v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS) novembra 1918. Ta se je med Slovenijo in Državo SHS pokazala v razmerju med prvo slovensko nacionalno vlado, Narodno vlado SHS v Ljubljani in Narodnim Vijećem SHS v Zagrebu, so zapisali pri založbi.

Narodno Vijeće, ki je bilo vrhovni organ oblasti v Državi SHS, si je zase pridržalo vodenje zunanjih in vojaških zadev ter odločanje o izvrševanju pravice do pomilostitve, razveljavljanja zakonov in imenovanja stopenj višjih uradnikov. Na vseh drugih področjih izvajanja oblasti so bile posamezne narodne oziroma pokrajinske vlade v Državi SHS neodvisne in so jih samostojno urejevale ter vodile. Tako razdelitev pristojnosti med Narodnim Vijećem in narodnimi vladami je slovenska Narodna vlada kmalu presegla in začela izvajati oblast tudi na področjih iz pristojnosti Narodnega Vijeća.

Na Slovenskem je izvajala vso državno oblast. To prakso so sankcionirali z Naredbo celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani, ki jo je sporazumno z Narodnim Vijećem 21. novembra 1918 izdala Narodna vlada. Z njo je Narodno Vijeće pooblastilo Narodno vlado, da upravlja Slovenijo. Skozi razmerje med Narodno vlado in Narodnim Vijećem se je v materialnopravnem pogledu izrazila konfederativna povezanost Slovenije z Državo SHS. Slovenska državnost, dosežena v Državi SHS, se je izgubila po združitvi Države SHS s Kraljevino Srbijo v Kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev 1. decembra 1918, so zapisali pri založbi. Knjiga je prav tako izšla v zbirki Razpoznavanja.

SKRIVNI SVET MALIH ZVERINIC - MLADINSKI ROMAN, KI SPODBUJA K ODKRIVANJU MIKROORGANIZMOV

Pri založbi Miš so Skrivni svet malih zverinic opisali kot "kratek ilustriran mladinski roman o pustolovščinah petih prijateljev in 'jako učenega' dedka, ki nadobudne mlade raziskovalce spodbuja pri odkrivanju sveta malih zverinic - mikroorganizmov, ki so vsepovsod okoli nas, vplivajo na naše zdravje in počutje, a jih zaradi njihove majhnosti ponavadi spregledamo".

Kot so še zapisali, prijatelje povežejo dogodivščine v svetu malih zverinic. Pod mikroskopom si ogledajo tiste, ki živijo v sosednji mlaki in na njihovih rokah, z Woodovo lučko pa tiste, ki pri mačkah povzročajo mikrosporijo. Ko se novo znanje poveže z domišljijo, doživimo še bombardiranje z virusi in zelenitis ter od blizu spoznamo vojsko našega imunskega sistema, ki nas varuje pred sovražnimi vpadi. Spoznamo, kako zanimiv je svet okoli nas in kako pomembni so zelo dobri prijatelji. Ilustracije je prispeval Miha Hančič.

SPOZNAL SEM TE PO RDEČIH NOGAVICAH - POVABILO NA POTEP

"Predstavljaj si, da gre očka na službeno potovanje, ti pa z njim. To se je zgodilo Timeju. Najbrž se sprašuješ, kaj je počel, medtem ko je bil očka na sestanku. No, odpravil se je skozi mesto, preplaval je reko, naravnost na stadion jo je mahnil, kjer je za domačo ekipo zadel neubranljiv gol, potem si je kupil rogljič in se z njim odkotalil nazaj v hotel. Uh, to je bil prizor, da je še Nikolaju Koperniku padla Zemlja iz rok in se odkotalila proti reki. Pa se ni izgubil? bo vprašala kakšna zaskrbljena mama. Kje pa! Vseskozi je sledil rdečim nogavicam," piše na platnicah knjige. Tam pa je tudi vprašanje in povabilo: "A po kakem mestu se je potikal Timej? Natakni si rdeče nogavice, pa boš tam. In spotoma še Nikolaja Kopernika pozdravi." Ilustracije je prispevala Krystyna Lipka Sztarballo.