Slovenija 17.10.2019 15:55

Jermanova nagrada Sonji Weiss za prevod Plotina

Ljubljana, 17. oktobra - Prejemnica letošnje Jermanove nagrade, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljuje za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino, je prevajalka Sonja Weiss. Nagradili so jo za prevod dela Zbrani spisi II neoplatonističnega filozofa Plotina, ki je lani izšlo pri Slovenski matici.

Komisija za nagrade in priznanja v sestavi Aleš Berger, Lijana Dejak, Matej Hriberšek, Majda Kne in predsednica Nada Grošelj je zapisala, da se je "prevajalka suvereno spopadla z zahtevno vsebino Plotinove filozofske mistike; pri tem je pokazala tudi znatno mero občutljivosti do izvirnika ter iznajdljivosti pri slovenjenju filozofskega izrazja, saj se ni mogla opreti na tradicijo, ker so izbrani Plotinovi traktati tokrat prvič prevedeni v slovenščino".

In še: "Prevod je kljub zahtevni vsebini ter ob številnih miselnih preskokih in aluzijah, ki jih najdemo v izvirniku, tekoč, lepo berljiv, jasen, razumljiv, v izbrani slovenščini in izvirniku zvest. Izbira besedja in besednih zvez je natančna, a ni strogo omejena, temveč variira. Prevajalka je za lažje razumevanje mestoma dodala vsebinska dopolnila v oglatih oklepajih, ki olajšajo razumevanje vse prej kot lahkega besedila, obenem pa je s tem tudi jasno razviden prevajalkin vsebinski dodatek; mestoma so kot smiselno dopolnilo v oklepaju dodani transkribirani izvirni izrazi."

Prevajalski začetki klasične filologinje Sonje Weiss segajo v leto 1998. Odtlej se je kalila ob prevajanju del filozofov in krščanskih mislecev, kot so Anzelm, Bazilij Veliki, Nikolaj Kuzanski, Avguštin in drugi. Med antičnimi pisci je prevajala panegirista Parmenija, sodelovala je tudi pri integralnem prevodu monumentalne zbirke Fragmenti predsokratikov, ki je izšla leta 2012.

Kot prevajalka, usmerjena v filozofijo različnih obdobij, kar je povezano tudi z njenim poklicnim delom in strokovnim udejstvovanjem, se je pred nekaj leti lotila svojega doslej najzahtevnejšega prevajalskega podviga: zbranih spisov poznoantičnega neoplatonističnega filozofa Plotina. Prva knjiga tega prevoda je izšla leta 2016, druga, za katero bo nagrajena, pa leta 2018.

Jermanovo nagrado bodo Sonji Weiss podelili v četrtek, 7. novembra, na sedežu Društva slovenskih književnih prevajalcev.

Jermanova nagrada je bila ustanovljena leta 2013, prvič pa so jo podelili leta 2015. Poimenovana je po prevajalcu in filozofu Franetu Jermanu, ki je v slovenščino prevedel številna filozofska in leposlovna dela.