Slovenija 9.1.2020 14:14

Pri Cankarjevi založbi Temelji slovenstva v prestižni bibliofilski izdaji

Ljubljana, 9. januarja - Pri Cankarjevi založbi je izšla knjiga Temelji slovenstva. Bibliofilska izdaja po besedah urednika Aljoše Harlamova prinaša sistematičen pregled slovenske zgodovine, predvsem zgodovine slovenske nacionalne misli od slovanske naselitve v vzhodnoalpski prostor dalje. Prispevali so ga avtorji Peter Štih, Luka Vidmar, Jernej Kosi in Aleš Gabrič.

Ljubljana. Pri Cankarjevi založbi je izšla knjiga Temelji slovenstva. Bibliofilska izdaja prinaša sistematičen pregled slovenske zgodovine, predvsem zgodovine slovenske nacionalne misli od slovanske naselitve v vzhodnoalpski prostor dalje. Foto: STA

Ljubljana.
Pri Cankarjevi založbi je izšla knjiga Temelji slovenstva. Bibliofilska izdaja prinaša sistematičen pregled slovenske zgodovine, predvsem zgodovine slovenske nacionalne misli od slovanske naselitve v vzhodnoalpski prostor dalje.
Foto: STA

Kot je na današnji predstavitvi povedal Harlamov, je projekt začel že urednik Cankarjeve založbe Tine Logar, po njegovi upokojitvi sta ga prevzela s sourednico knjige Nino Žitko Pucer. Izjemen zalogaj je po njegovih besedah predstavljalo nabiranje slikovnega gradiva. V knjigi je približno 280 enot slikovnega gradiva v visoki resoluciji, ki so ga pridobili od institucij od Pariza do Budimpešte ter od Beograda do Münchna. Nekatero je objavljeno prvič.

Po Gabričevih besedah je knjiga rezultat enotno zastavljenega koncepta, ki so mu sledili vsi avtorji. Izhodišče vsakega poglavja je citat, dokument ali fotografija, ki značilno pripoveduje o nekem dogodku, dogajanju ali procesu tistega časa, obdobja ali preloma. Opisu dokumenta sledi temeljni oris poglavja. Poglavja so dokaj poenotena tudi po dolžini, vanje pa so vključeni še po trije do štirje dokumenti, značilni za obravnavano obdobje.

Dodal je, da so se pri pisanju držali načela, da poskušajo v svojih besedilih polemizirati s stereotipi o določenem dogodku, času ali procesu. Knjiga po njegovem mnenju deluje kot enoten pregled razvoja nečesa, kar imenujemo slovenstvo, s tem, da so se avtorji v procesu pisanja ves čas spraševali, kaj to pravzaprav je. Ob tem so poskušali poudariti, da tisto, kar lahko opredeljujemo kot naše oziroma kar nas identitetno zaznamuje, ni nujno vezano le na Slovence in na slovenski jezik, saj denimo zapisi, ki nas identificirajo, obstajajo tudi v drugih jezikih.

Štih je poudaril, da gre za kompleksno temo, za razbiranje zgodovinskih procesov, dogodkov in struktur, ki niso samo stvar prostora, v katerem se je oblikovala ideja slovenstva, ampak so bili ti fenomeni veliko krat širši - srednjeevropski, vseevropski ali celo globalni. Takšno je bilo denimo krščanstvo, ki ni le ena od svetovnih religij, ampak je tudi bistveni element slovenske kulturne zgodovine in kulturne identitete ter s tem slovenstva. Začetki knjižne slovenščine pa so po njegovih besedah nerazumljivi in nepredstavljivi brez poznavanja protestantizma.

Dodal je, da v knjigi ne predstavljajo le zgodovinskih dejstev, ampak v veliki meri tudi predstave, ki jih imamo o tem, kaj je slovenstvo. Gre za vsebine, ki smo jih posvojili in jih naredili za naše, pa čeprav to v svojem času niso bile, niti takrat niso bile tako razumljene. Tak je denimo knežji kamen, ki ga razumemo kot simbol starobitne slovenske državnosti, čeprav je nedvomno spomenik koroške preteklosti, je poudaril.

Knjiga je razdeljena na 61 poglavij. Štih je prispeval poglavja, vezana na srednji vek, od naselitve Slovanov v Vzhodne Alpe do rabe slovenskega jezika v plemiških in meščanskih krogih v srednjem veku. Vidmar se je posvetil zgodnjemu novemu veku od konca 15. do začetka 19. stoletja. Kosi je pripravil poglavja, vezana na t.i. dolgo 19. stoletje (od sredine 18. stol. do 1918), Gabrič pa se je posvetil 20. stoletju.

Temelji slovenstva, ki prinašajo najpomembnejše mejnike v zgodovini Slovencev od naselitve v 6. stoletju do pridružitve Slovenije Evropski uniji, so izšli v 300 unikatnih ročno vezanih in oštevilčenih izvodih. Kot je povedal Harlamov, je bilo vseh 300 izvodov razprodanih že v predprodaji; v prednaročilu je bila cena knjige 1450 evrov, redna cena je 1990 evrov.