Slovenija 9.2.2020 11:00

Mrakova domačija na Bledu bo postala etnološki muzej

Bled, 9. februarja - Zavod za kulturo Bled zaključuje s pripravo dokumentacije za prenovo in ureditev Mrakove domačije na Rečici pri Bledu. Gre za eno redkih ohranjenih domačij iz 18. stoletja, ki je že vrsto let zapuščena, sedaj pa jo bodo preuredili v etnološki muzej. Dela bodo predvidoma stekla v drugi polovici tega leta in bodo končana prihodnje leto.

Mrakova domačija, ki je zapuščena že 30 let, v njej pa sta se ohranila tradicionalni način gradnje kmečkih hiš in zasnova notranjih prostorov, je sestavljena iz dveh objektov, iz stanovanjskega in gospodarskega objekta. V minulih letih so na domačiji evidentirali tudi vrsto predmetov, ki so ostali po smrti zadnje lastnice.

Stanovanjski del bodo z restavratorskimi in drugimi posegi prenovili ter zaščitili, tako da bo ta v čim večji meri ostal takšen, kot je bil in bo pripovedoval zgodbo kmečke družine nekoč. "Obiskovalcem bomo skušali z najsodobnejšimi prezentacijskimi tehnikami, kakršne so denimo 3D predstavitve, pričarati nekdanje življenje v teh prostorih," je pojasnil direktor Zavoda za kulturo Bled Matjaž Završnik.

V gospodarskem poslopju bodo v spodnjem nadstropju uredili funkcijske prostore, kot so sanitarije, manjši gostinski prostor, blagajna in trgovina. Zgoraj pa bosta muzej v Nemčiji živečega slovenskega kiparja Slavka Oblaka, ki je rodbinsko povezan z Mrakovo domačijo, in manjši večnamenski prostor za različna srečanja krajanov ter društev, za delavnice in podobno.

Ob urejanju celotne domačije bodo uredili tudi zunanjost in vrt ter sadovnjak, zasajen z avtohtonimi drevesi. Na vrtu bodo prikazali, kako so se v štirih letnih časih odvijala dela na kmetiji. "Celotna domačija bo tako zasnovana kot spomin na stare čase, kot etnološki prikaz, ki ga ustvarjamo skupaj z zavodom za varstvo kulturne dediščine," je pojasnil Završnik.

Trenutno poteka pridobivanje vse potrebne dokumentacije za ureditev domačije. V drugi polovici letošnjega leta naj bi stekla dela, končana pa naj bi bila pred glavno sezono v letu 2021.

Sočasno v Zavodu za kulturo Bled pridobivajo vso potrebno dokumentacijo za izgradnjo dvigala na Blejski grad, pripravljajo pa se tudi na izgradnjo arheološkega muzeja ob vznožju grajskega hriba, v katerem bi prostor našle številne arheološke najdbe s tega območja.