Slovenija 16.3.2020 10:30

Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU pojasnil izrazoslovje o koronavirusu

Ljubljana, 16. marca - Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je v Jezikovni svetovalnici zbral vse, kar je v zvezi z izrazi, povezanimi s koronavirusom, treba vedeti za čim lažjo pravilno jezikovno rabo, je na Twitterju sporočili predstojnik Kozma Ahačič. Sodelavci ZRC SAZU sicer, podobno kot v izobraževanju, tam, kjer je mogoče, delujejo na daljavo.

Šempeter pri Gorici, pred vhodom urgentnega centra. Zdravstveni delavec v rokah drži test za koronavirus. Foto: Rosana Rijavec/STA

Šempeter pri Gorici, pred vhodom urgentnega centra.
Zdravstveni delavec v rokah drži test za koronavirus.
Foto: Rosana Rijavec/STA

V Jezikovni svetovalnici so odgovorili na vprašanje, kako pisati in sklanjati izraze koronavirus in bolezen covid-19 ali koronavirusna bolezen 2019, ker se v medijih pojavljajo različne možnosti zapisa.

Kot so zapisali, besedo koronavirus vsebujeta že Slovar novejšega besedja iz leta 2013 in druga izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) iz leta 2014, v Slovenskem medicinskem slovarju (2012-2020) pa je navedena nepodomačeno, kot je razširjena v strokovni literaturi, torej coronavirus.

Jezikovna svetovalnica za javno rabo priporoča podomačeni zapis, ki sledi izgovarjavi, tj. koronavirus, in ki ga uporabljajo tudi slovenski mikrobiologi. Kot taka je zapisana tudi v Mikrobiološkem slovarju (2013-).

Koronavirus je sicer v SSKJ opredeljena kot samostalnik moškega spola, ki označuje virus iz družine z latinskim imenom Coronaviridae. "Kot vse podobne zložene besede ali zloženke - adenovirus, enterovirus, rotavirus, retrovirus - tudi koronavirus pišemo v slovenščini kot eno besedo, izgovarjamo pa ga z dvema naglasoma," pojasnjuje Jezikovna svetovalnica.

Ker je koronavirusov več vrst, jih označujemo z različnimi kraticami. Kratica MERS-CoV (v angleščini Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) označuje koronavirus bližnjevzhodnega respiratornega sindroma, kratica SARS-CoV (v angleščini Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus) pa koronavirus, ki povzroča sindrom akutnega oteženega dihanja.

Vse nadaljnje različice teh virusov se označujejo s številkami, zato ima aktualni virus oznako SARS-CoV-2, piše v Jezikovni svetovalnici. Te kratice, ker je zapleteno zložena, se ne sklanja, izgovarja pa se s črko k namesto c, čeprav izhaja iz angleščine, torej sars-kou-dva.

Bolezen, ki jo povzroča SARS-CoV-02, so poimenovali koronavirusna bolezen 2019 ali s kratico COVID-19 (v angleščini coronavirus disease 2019). Kratico pišemo z malimi ali velikimi črkami, covid-19 ali COVID-19, medtem ko je zapis Covid-19 napačen.

Kratico se izgovarja s črko k, torej kovid-devetnajst, pri rabi v povedi pa se njen prvi del, kljub vezaju, sklanja kot običajno: covid-19, covida-19, covidu-19, covid-19, s covidom-19 in pri covidu-19.

Na spletu se že pojavljajo tudi nove besede, tvorjenke iz besede korona, na primer koronabedak, koronačas in koronapozdrav. Pišejo se skupaj, še pojasnjuje Jezikovna svetovalnica.