Svet 30.3.2020 15:27

Gledališki kritiki in teatrologi za življenjsko delo nagradili Lada Kralja

Ljubljana, 30. marca - Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije je naznanilo, da so nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo namenili profesorju, dramaturgu, uredniku in prevajalcu Ladu Kralju "kot polnokrvnemu gledališkemu človeku par excellence". Priznanje Vladimirja Kralja pa so dodelili publicistu, kritiku, zgodovinarju in arhivarju Roku Vevarju.

V društvu gledaliških kritikov in teatrologov so tokrat z nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo nagradili Lada Kralja, ki je v svoji karieri razvil številne oblike dela, povezanega z gledališčem. Izkušnja podiplomskega bivanja v središču uprizoritvene avantgarde v New Yorku v začetku 70. let je določila vrsto etap njegove dejavnosti: bil je soustanovitelj današnjega Gledališča Glej kot tudi Gledališča Pekarna, ki ga je duhovno-estetsko usmerjal, krajši čas pa je bil umetniški vodja Drame SNG Ljubljana.

Pozneje je bil Lado Kralj pomembno vpet v delovanje gledaliških festivalov v Jugoslaviji in Sloveniji. V toku prehajanj med prakso in teorijo je dve desetletji na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na ljubljanski Filozofski fakulteti predaval o zgodovini drame in njeni teoriji, v mladih intelektualcih oblikoval čut za zgodovinske avantgarde 20. stoletja in med drugim vodil seminar gledališke kritike.

Ob literarnem je tudi v svojem znanstveno-raziskovalnem delu Lado Kralj "mojster izbranih, gostih formulacij, ves čas delujoč na specifični mikroravni, ki je ključna in tako zelo redka. Z literarnozgodovinskimi in literarnoteoretskimi raziskavami, zajetimi v številne znanstvene članke in publikacije, postavi temelje teorije drame", piše v utemeljitvi nagrade.

Priznanje Vladimirja Kralja za kritiške in teatrološke dosežke za obdobje 2018 in 2019 pa gre tokrat Roku Vevarju. Vevar je v omenjenem obdobju nadaljeval svoje sicer že prej plodovito avtorsko, raziskovalno in kritiško delo na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti, pri tem pa so v društvu posebej izpostavili njegovo delo na področju sodobnega plesa.

Med Vevarjevimi odmevnejšimi dosežki so v društvu navedli njegovo delovanje v sklopu uredniškega odbora revije Maska, "kjer s pretanjenim občutkom za konstruktivno recenzentsko kritiko aktivno oblikuje kritiško in teoretsko misel o sodobnem plesu v Sloveniji". V sodelovanju založbe Maska, Nomad Dance Academy in JSKD je tako leta 2018 izšlo njegovo dolgo pričakovano temeljno teatrološko delo, zbornik različnih besedil o plesni umetnosti Dan, noč + človek = ritem: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918-1960. Vevar je med drugim tudi zelo uspešno deloval kot arhivar Začasnega slovenskega sodobnoplesnega arhiva, ki od nedavnega domuje v MSUM Metelkova, med drugim piše v utemeljitvi.

Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije priznanje Vladimirja Kralja za kritiško in teatrološko delo v zadnjih dveh letih ter nagrado Vladimirja Kralja za življenjsko delo podeljuje vsaki dve leti za dosežke na področju kritiškega, teatrološkega, dramaturškega, uredniškega ter drugega, dejavnosti društva ustreznega strokovnega dela na področju uprizoritvenih umetnosti. Letos so nagrado in priznanje podelili tretjič.