Od blizu 20.7.2020 12:30

Koronavirus zarezal v kontinuiteto slovenske filmske produkcije

pripravila Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 20. julija - Novi koronavirus je dodobra zarezal v slovensko kinematografijo. Produkcija se je v času epidemije popolnoma ustavila, Slovenski filmski center pa ima že od februarja oteženo črpanje sredstev iz državnega proračuna za projekte. Posledično prihaja tudi do zastoja pri izplačevanju sredstev za filme, ki so že v realizaciji.

Ljubljana. Montaža, filmski trakovi. Foto: Daniel Novakovič/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Montaža, filmski trakovi.
Foto: Daniel Novakovič/STA
Arhiv STA

Na Slovenskem filmskem centru (SFC) so za STA pojasnili, da je zaradi težav pri črpanju sredstev iz državnega proračuna letos prišlo do velikih zamud: "SFC je do 10. julija počrpal zgolj 715.470,84 evrov transfernih sredstev, kar znaša le 15,21 odstotka od skupne pogodbene vrednosti transfernih sredstev SFC za leto 2020."

Ker zamude nastajajo pri izplačilih ministrstva za kulturo do SFC, posledično nastajajo zamude tudi pri izplačilih SFC do izvajalcev projektov. To pa vpliva tudi na težave pri zagotavljanju kontinuirane filmske produkcije, so pojasnili na agenciji za film. Več filmskih produkcij je denimo moralo zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja covid-19 preložiti snemanje in na novo načrtovati terminske aktivnosti produkcije.

"Filmske produkcije in izvajalci projektov s področja filmske kulture se soočajo z nepredvidenimi stroški, nastalimi zaradi zastoja produkcijskih oziroma projektnih aktivnosti, preložitvijo že načrtovanih aktivnosti, za katere so stroški že nastali, oteženim mednarodnim sodelovanjem, ki se je v bistveni meri preselilo s fizičnih srečanj na spletna orodja, in drugimi oblikami oteženega delovanja, ki jih predlagani ukrepi SFC s prožnejšimi pogoji podpore in fleksibilnostjo naslavljajo za čim bolj uspešno in učinkovito okrevanje filmskega sektorja, to je sektorja s pomembnimi multiplikativnimi učinki, neposrednimi in posrednimi, za lokalno gospodarstvo," so pojasnili na SFC.

Ob tem so opomnili, da je filmski sektor izjemno ranljiv tudi zato, ker "šteje pretežen del delovne sile samozaposlenih s statusom samostojnega delavca v kulturi in samostojnega podjetnika".

V času koronakrize potrebni izredni ukrepi za filmsko področje

Na SFC ocenjujejo, da so v času koronakrize potrebni izredni ukrepi za ponovno vzpostavitev aktivnosti tako na področju filmske produkcije kot tudi na področju razvoja filmske kulture v Sloveniji. Tako bodo zagotovljeni pogoji za okrevanje filmske in avdiovizualne dejavnosti v skladu z načeli zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi.

Z namenom pravočasnega pridobivanja informacij in vpogleda v stanje filmskega sektorja zaradi vplivov epidemije koronavirusa je SFC opravil tudi temeljito poizvedbo pri izvajalcih projektov. Skladno s tem so na agenciji za film sprejeli ukrepe, osredotočene na projekte, ki so v teku, oziroma so že sprejeti v financiranje.

Kako pa je z razpisi? Ministrstvo za kulturo je SFC v zvezi s sprejemanjem novih obveznosti v marcu letošnjega leta seznanilo s priporočili glede sprejemanja novih finančnih obveznosti do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2020: "In sicer med drugim, da javne razpise in pozive, ki so v teku ali so roki že zaključeni, vodimo do priprave odločbe, izdajo odločb pa zadržimo do nadaljnjega ter pri tem upoštevamo zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni covid-19, ter da predvidenih javnih razpisov, ki še niso objavljeni, do nadaljnjega ne objavimo."

V času razglasitve epidemije so že objavljeni razpisi in pozivi potekali v skladu z omenjenim zakonom o začasnih ukrepih, ki je bil objavljen v uradnem listu 28. marca, to pomeni da so se roki prijav na razpise podaljšali do najmanj osem dni po koncu razglasitve epidemije. Vse štiri objavljene razpise pred razglasitvijo epidemije je SFC tako podaljšal, novih razpisov pa skladno z omenjenimi priporočili ministrstva za kulturo do nadaljnjega ne objavlja.

SFC apeliral na ministrstvo za pomoč pri reševanju težav z izplačevanjem sredstev za že sprejete filmske projekte

SFC je ministrstvo za kulturo zaprosil za pomoč pri reševanju problema zastoja pri izplačevanju sredstev za že sprejete filmske projekte v sofinanciranje, pri čemer se je ministrstvo odzvalo, da je "reševanje te situacije zaradi nujnosti izplačil tudi prioriteta ministrstva za kulturo". SFC pa je ob tem ministrstvo za kulturo opozoril tudi, da se zaradi neizplačevanja sredstev po že sklenjenih pogodbah s filmskimi ustvarjalci sooča tudi z visoko tveganostjo nastanka sodnih postopkov.

Na vprašanje, koliko slovenskih filmov se trenutno snema, so na SFC odgovorili, da se je minuli teden zaključilo snemanje celovečernega igranega prvenca Vesolje med nami režiserke Rahele Jagrič. Kot so dodali, do konca leta snemanje načrtujejo še trije večinski celovečerni igrani filmi, štirje večinski dokumentarni celovečerni filmi ter šest manjšinskih koprodukcij.