Slovenija 12.8.2020 9:00

Izšla 350. številka revije Literatura

Ljubljana, 12. avgusta - Literarno umetniško društvo (LUD) Literatura je izdalo 350. številko revije Literatura. Jubilejna številka v dveh zvezkih ponuja 30 ponatisov intervjujev z ustvarjalci in kulturniki, ki so jih uredniki Iva Kosmos, Ana Geršak, Urban Vovk izbrali iz zadnjih 100 številk. Naboru je dodan še nov pogovor z avtorico številnih intervjujev Tino Kozin.

Kot je za STA povedal odgovorni urednik revije Literatura Primož Čučnik, je prav literarni intervju osrednja zvrst, ki se ji v reviji sistematično posvečajo. K pogovoru vedno povabijo nekega ustvarjalca ali kulturnika v širšem pomenu, ki ima nekaj za povedati in ni nujno, da je ravnokar izdal neko knjigo oziroma uspel z nekim projektom. Intervjuji, dolgi za celo avtorsko polo, so obsežni in lahko predstavijo celoten avtorjev opus kot tudi nekaj o njegovi osebni zgodovini, je pojasnil Čučnik. Po njegovih besedah si česa takega časopis ne more privoščiti.

Jubilejna številka prinaša izbor, ki so ga izmed 66 pogovorov, objavljenih med letoma 2011 in 2018, opravili omenjeni uredniki. Kot so zapisali v uvodniku, so "poskušali izločiti prav tiste intervjuje, ki se zasukajo nad logiko pričakovanega, pokažejo kaj v novi luči in odprejo iz nove perspektive ali pa dopustijo, da se pojavi neka posebna dinamika, področje stika, razmisleka, včasih medsebojnega čutenja, ki ga razpreta glasova v dialogu".

Enako pomembno je zanje bilo, da jih "intervjuji zadovoljijo na idejni ravni, in to, da razprejo prostor za izraz in osebnost intervjuvancev. Zato so zapisi določenih pogovorov živahni, vzbrstijo v neformalnem jeziku ter živem podajanju 'žogice' med spraševalcem in spraševanim, medtem ko kakšni drugi tečejo bolj počasi, so morda bolj premišljeni, včasih celo skopi, a natančno artikulirani", so še zapisali uredniki.

Kot zanimivost so tako Čučnik kot uredniki izpostavili, da je med izbranimi 30 kar 16 pogovorov z ustvarjalkami. Ob tem so vsi poudarili, da je to naključje, Čučnik pa je spomnil, da je bilo pred leti to razmerje bistveno drugačno.

Poleg izbranega umetnika oziroma kulturnika je pomemben tudi njegov sogovornik, ki mora biti poznavalec področja, s katerim se spraševani ukvarja, je povedal Čučnik. V tokratni jubilejni reviji so prostor namenili prav eni izmed avtoric številnih intervjujev - kritičarki, pesnici in radijki Tini Kozin. "Njene intervjuje lahko prebirate v vseh treh posebnih izdajah Pogovorov z Literaturo, v pričujoči jih je kar šest, in so po mnenju nekaterih članov omenjene selekcijske zasedbe najbolj žlahtni primerki tega žanra," so kot razlog navedli uredniki. Intervju s "povabljenko" je opravila Maja Šučur.

Revija Literatura je osrednji slovenski mesečnik za književnost, ki kot samostojna revija izhaja od leta 1989, ko se je odcepila od revije Problemi. V zadnjih letih revija izhaja v osmih zvezkih. Mesto v reviji poleg intervjujev najdejo še izvirna in prevedena poezija in proza, izvirni in prevedeni eseji, tematski bloki ter knjižne ocene, v zadnjem času tudi strip.

Vlogo glavnega oziroma odgovornega urednika so v minulih dvajsetih letih pred Čučnikom zasedali Jani Virk, Vid Snoj, Igor Zabel, Igor Bratož, Tomo Virk, Matevž Kos, Samo Kutoš, Andrej Blatnik in Urban Vovk, piše na spletni strani društva LUD Literatura.