Slovenija 8.9.2020 5:00

Mednarodni dan pismenosti letos v luči krize covida-19

Ljubljana, 8. septembra - Od leta 1966 na predlog Unesca 8. septembra obeležujemo mednarodni dan pismenosti. V ospredju bo letos poučevanje in učenje pismenosti v krizi covida-19 in po njej. V Sloveniji bo mednarodni dan pismenosti uvod v Nacionalni mesec skupnega branja, ki ga bo uradno začel nacionalni medresorski posvet z naslovom Branje kot vrednota? v Cankarjevem domu.

Egipt, Kairo. Moški med branjem knjige. Foto: Xinhua/STA Arhiv Xinhua/STA

Egipt, Kairo.
Moški med branjem knjige.
Foto: Xinhua/STA
Arhiv Xinhua/STA

V ospredju letošnjega mednarodnega dne pismenosti bo učenje pismenosti v luči vseživljenjskega učenja, pri čemer bo poudarek na mladih in odraslih, navaja Unesco na svoji spletni strani. Nedavna koronakriza je opozorila na vrzel med političnim diskurzom in realnostjo, vrzel, ki je obstajala že v času pred covidom-19 in negativno vpliva na učenje mladih in odraslih, nepismenih ali z nizko pismenostjo, ki so zato v slabšem položaju.

Unesco je ob letošnjem mednarodnem dnevu pismenosti tudi pripravil svetovno srečanje na temo poučevanje in učenje pismenosti v krizi covida-19 in po njej ter vloge učiteljev in spreminjanja pedagogike. Potekalo bo na spletu danes od 13.30 do 15.30, srečanju bo sledila predstavitev dobitnikov Unescovih mednarodnih nagrad za pismenost 2020.

Na srečanju se bodo posvetili vprašanjem, kot so: kateri pristopi k poučevanju in učenju pismenosti so ustrezni in učinkoviti, kako je kriza covida-19 vplivala na učitelje in poučevanje pismenosti, kako si lahko zamislimo poučevanje in učenje pismenosti mladih in odraslih v času krize covida-19 in v prihodnosti.

V Sloveniji bo ob mednarodnem dnevu pismenosti v ljubljanskem Cankarjevem domu potekal nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti z naslovom Branje kot vrednota?, ki pomeni tudi uradni začetek tretjega Nacionalnega mesca skupnega branja 2020 (NMSB 2020).

Posvet je namenjen razmisleku o ozaveščanju širše javnosti o pomenu branja, bralne pismenosti in bralne kulture. Pri pripravi in izvedbi sodelujejo vsi pomembni deležniki na področju bralne pismenosti in kulture, združeni v nacionalni mreži za bralno pismenost, katere nosilec je Andragoški center Slovenije.

V dopoldanskem delu bodo potekala predavanja in okrogle mize oziroma pogovori na temo branja, bralne pismenosti, razvoja bralne kulture, aktivne vloge mladih, medpredmetnega povezovanja, družinske pismenosti, pomenu branja za gospodarstvo ipd. Popoldanski del je namenjen predstavitvam projektov, dobrih praks ter podpornega okolja.

V uvodnem, plenarnem delu z začetkom ob 9. uri v Linhartovi dvorani bodo o pomenu bralne pismenosti in bralne kulture spregovorili predsednica Bralnega društva Slovenije Savina Zwitter, predsednik Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS Marko Kravos, direktorica Javne agencije za knjigo RS (Jak) Renata Zamida, direktor Zavoda RS za šolstvo Vinko Logaj, državna sekretarka na ministrstvu za kulturo Ignacija Fridl Jarc ter državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec.

Posvet organizirajo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, ministrstvo za kulturo, Jak, Andragoški center Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, Cankarjev dom ter Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent.

V okviru NMSB 2020 pa je posebna pozornost namenjena mreži splošnih knjižnic. Na drugi strani pobudniki projekta poudarjajo pomen domače knjižnice, ki ima velik vpliv na bralno pismenost in vzgojo bralcev za vse življenje.

Pobudniki in organizatorji projekta NMBS, ki se bo sklenil 11. oktobra, so Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Mariborska knjižnica, Mestna knjižnica Kranj, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije.