Slovenija 5.12.2020 9:00

Ptuj na čelu evropskega projekta ArcheoDanube

Ptuj, 5. decembra - Ptujska občina je kot vodilni partner ob strokovni pomoči Znanstveno raziskovalnega središča Bistra julija začela dve leti in pol trajajoč evropski projekt ArcheoDanube, namenjen predstavitvi arheoloških parkov v mestnih območjih kot orodju za lokalni trajnostni razvoj. V najstarejšem mestu se bodo osredotočili na dediščino rimske Petovione.

Ljubljana. Arheologi med izkopavanjem na Erjavčevi cesti. Foto: Nebojša Tejić/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Arheologi med izkopavanjem na Erjavčevi cesti.
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

Kot so pojasnili na Mestni občini Ptuj, bo 22 partnerjev iz 11 držav podonavske regije v sklopu projekta razvijalo učinkovite pristope ohranjanja in predstavitve arheoloških najdišč v mestnih središčih. S tem nameravajo okrepiti svojo ponudbo trajnostnega arheološkega turizma.

Ob tem nosilci projekta poudarjajo, da je sožitje arheološke dediščine v mestih pogosto konfliktno, zaradi česar velikokrat prihaja do nesoglasij med težnjami ohranjanja dediščine preteklosti in sodobnega urbanega razvoja.

Poudarek bodo v projektu dali tudi vključevanju lokalnih skupnosti v upravljanju in prezentaciji njihove dediščine, hkrati pa se bodo intenzivno posvetili vključevanju arheoloških parkov in njihovih predstavitev v turistično ponudbo mest, tudi v obliki transnacionalnega trajnostnega turističnega proizvoda podonavske regije.

ArcheoDanube bo manjšim in srednje velikim mestom v omenjeni regiji pomagal izboljšati učinkovitost upravljanja z dediščino. Poudarek bo predvsem na arheoloških parkih kot inovativnih orodjih v urbanih predelih mest, kjer si bodo prizadevali za ohranitev in trajnostno rabo kulturne dediščine in virov sinergij za razvoj arheološkega turizma.

Vrednost projekta, ki se bo iztekel konec leta 2022, je skoraj 2,2 milijona evrov, pri čemer bo 85 odstotkov denarja prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj. V njem poleg Slovenije sodelujejo še partnerji iz Madžarske, Romunije, Hrvaške, Nemčije, Bolgarije, Češke, Avstrije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Moldavije.