Slovenija 4.12.2020 15:11

Na natečaju za območje Roške prva nagrada arhitekturnemu biroju Bevk Perović

Ljubljana, 4. decembra - Na natečaju za najboljšo urbanistično rešitev za območje Roške je prvo nagrado v vrednosti 16.000 evrov prejel biro Bevk Perović arhitekti. Druge nagrade komisija ni podelila, je pa dve tretji zvišani nagradi v višini 11.200 evrov namenila podjetjema Svet vmes in Gužič Trplan arhitekti, so zapisali na ministrstvu za izobraževanje.

Ljubljana. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Foto: Nik Jevšnik/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Foto: Nik Jevšnik/STA
Arhiv STA

Kot piše v obrazložitvi komisije za prvonagrajeni projekt, je "elaborat z atrijsko zasnovo objektov in njihovo precizno umestitvijo v hibridni urbani park uspešno vzpostavil specifično identiteto izobraževalnega območja". Urbanistična rešitev ima zelo dobro vgrajeno fleksibilnost na vseh nivojih. Za doseganje končne urbanistične usklajenosti zasnove avtorji predlagajo formiranje jasnih urbanističnih pravil, s katerimi se bodo usmerjale in kontrolirale bodoče arhitekturne zasnove posameznih sklopov, za katere bodo razpisani arhitekturni natečaji.

Elaborat dobro izpolnjuje tudi zahtevo po možnosti etapne gradnje, vsaka stavba je prostostoječa in ima pripadajočo klet z garažo, tudi telovadnica je ločen objekt. Predlog odlikuje domišljena krajinska ureditev z obstoječimi in novimi drevesi, ki je v največji meri urejena na raščenem terenu. Elaborat oblikuje tudi berljiv in pregleden prostor, ki najbolje odgovarja na zahteve natečajne naloge, med drugim piše v obrazložitvi nagrade.

Poleg prve in tretje nagrade je ocenjevalna komisija podelila tudi priznanja natečajnim rešitvam, za katere je prepoznala, da so z natečajnimi predlogi pomembno doprinesli k stroki.

Natečaj je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije objavilo konec julija. Nanj je prispelo 11 rešitev, ki so jih vse predali naprej v ocenjevanje, so zapisali na ministrstvu.

Osnovni namen natečaja je bil pridobiti strokovno najprimernejšo rešitev za urbanistično zasnovo območja med Poljansko in Roško cesto, Strupijevim nabrežjem in Mesarsko cesto oziroma t.i. območja Roške. Na območju je predvidena izgradnja nove Akademije za likovno umetnost in oblikovanje, novega študentskega doma ter nove Srednje šole za oblikovanje in fotografijo s športno dvorano z zunanjimi športnimi igrišči.

Z natečajem so želeli pridobiti kakovostno urbanistično rešitev za umestitev predvidenih programov in gradnjo pripadajočih objektov, organizacijo odprtega prostora med njimi ter integracijo novih prostorov ustanov v omrežje tako izobraževalnih kot kreativnih oz. umetniških programov v širšem območju Ljubljane.

Na podlagi natečajne rešitve bo izdelan občinski podrobni prostorski načrt. V nadaljevanju pa bodo za vsak objekt posebej razpisani arhitekturni natečaji. Zaradi tega so iskali rešitev, "ki na eni strani omogoča funkcionalno ločeno delovanje posameznega programa in pripadajočega objekta, a da hkrati tudi narekuje interdisciplinarno povezovanje, ki bo privedlo do edinstvenih sinergijskih učinkov, kar je zmagovalni rešitvi vsekakor uspelo", so še zapisali na ministrstvu.

Več informacij je dostopnih na spletnih straneh Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in na Portalu javnih naročil.

Razstava natečajnih elaboratov bo zaradi epidemije covida-19 virtualna. Ogledati si jo bo mogoče med 10. in 24. decembrom. Enako bo virtualno potekalo tudi odprtje razstave.