Slovenija 11.12.2020 13:46

Razvoj ptujskega arheološkega parka del evropskega projekta

Ptuj, 11. decembra - Ptujska občina in podiplomska šola Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije za znanost in umetnost sta se februarja s še desetimi partnerji iz šestih evropskih držav pridružili projektu za razvoj integriranih modelov upravljanja arheoloških parkov. Nosilec dve leti in pol dolgega projekta Transfer je univerza iz Macerate.

Kot so sporočili s ptujske občine, je glavni cilj projekta razvoj trajnostnega in celostnega pristopa pri upravljanju arheoloških parkov in vzpostavitev skupnega modela upravljanja.

Slovenski projektni partnerji se bodo skupaj s pridruženimi partnerji osredotočili na vzpostavitev novega arheološkega parka na ptujskem mestnem griču Panorama, ki so mu nadeli naziv Arheološki park Petoviona. Ta namreč na eni strani ponuja pomembne vsebine iz antičnega obdobja, na drugi pa izjemen potencial za delovanje arheološkega parka, ki lahko postane vzorčni model.

Panorama med drugim skriva odlično ohranjene ostanke rimskega mesta Poetovio in predstavlja eno najpomembnejših arheoloških najdišč v slovenskem prostoru. Naravno privlačno in izjemno razgledno območje meščani že zdaj uporabljajo za sprostitev in rekreacijo, zadnja leta pa Mestna občina Ptuj tam ureja arheološki park, s katerim želi antično dediščino mesta približati domačinom, dvigniti splošno kakovost življenja in dopolniti turistično ponudbo.

Prve korake v smeri parka so že naredili s pripravo konservatorskega načrta, začasno ureditvijo sprehajalnih poti, postavitvijo informativnih tabel in marmornih kopij rimskih spomenikov.

Strokovno osnovo za oblikovanje arheološkega parka omogočajo arheološke raziskave, predvsem geofizikalni pregledi in sondiranja, ki potekajo v sodelovanju z različnimi ustanovami, med katerimi so Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož in že omenjena podiplomska šola ZRC SAZU.

Da bi Arheološki park Petoviona resnično lahko zaživel, manjkata še dva pomembna koraka - upravljavski načrt parka in idejna krajinska zasnova. Dolgoročno načrtovanje in trajnostni razvoj arheološkega parka predstavljata namreč velik izziv, tako v organizacijskem kot v finančnem pogledu, poudarjajo na mestni občini.

Prav zaradi kakovosti arheoloških ostankov ter potenciala za splošno dobrobit in trajnostni razvoj je bila njihova ideja vključena v mednarodni projekt, ki ga vodi italijanska univerza v Macerati, pri njem pa sodelujejo še partnerji iz Albanije, Hrvaške, Grčije in Srbije.

Ti bodo vzpostavljeni trajnostni in celostni pristop pri upravljanju arheoloških parkov in vzpostavitev skupnega modela upravljanja preskusili s pilotnimi akcijami v šestih sodelujočih arheoloških parkih, ki ležijo na območjih pomembnih antičnih mest.

Mestna občina Ptuj bo prihodnje leto koordinirala najpomembnejši del projekta - razvoj upravljalskih načrtov za posamezne arheološke parke in izvedbo pilotnih akcij. Arheološka dediščina bo na Panorami predstavljena tudi s pomočjo informacijsko komunikacijskih tehnologij, sicer pa bo praktični model upravljavskega načrta uporaben tudi za druge arheološke parke v Sloveniji, saj to področje pri nas še ni dovolj urejeno, da bi lahko dosegali optimalne rezultate in finančno vzdržnost, še dodajajo na občini.

Vrednost celotnega projekta je sicer dobrih 1,66 milijona evrov, od tega bo za aktivnosti ptujske mestne občine namenjenih nekaj več kot 160.000 evrov.