Slovenija 23.12.2020 12:41

Podelili Čopovi diplomi in priznanji za leto 2020

Ljubljana, 23. decembra - Čopovo diplomo za življenjsko delo na področju knjižničarstva za leto 2020 sta prejeli Angela Čuk iz specialne knjižnice Krka Novo mesto in Alenka Kavčič Čolić iz Narodne in univerzitetne knjižnice. Zveza bibliotekarskih društev Slovenije je v ponedeljek na prireditvi, ki je potekala virtualno, podelila še Čopovi priznanji za enkratne dosežke.

Dobitnica najvišje stanovske nagrade, Čopove diplome za izredno pomembno življenjsko delo na področju knjižničarstva, Angela Čuk vodi center za strokovno informatiko v podjetju Krka d.d., kjer je knjižnica umeščena v središče razvoja in raziskav. Svoje strokovno poslanstvo izraža kot predavateljica, mentorica, članica različnih delovnih skupin in odborov ter ga podkrepi s prispevki v domači in tuji periodiki, strokovnih zbornikih ter tako širi vedenje o doprinosu knjižnic in knjižničarjev družbi.

Že vrsto let je aktivna v Društvu bibliotekarjev Dolenjske, Sekciji za specialne knjižnice pri ZBDS, na posvetih doma in v tujini, prav tako tudi v programskih odborih strokovnih posvetovanj. Posebej velja izpostaviti objave, s katerimi je predstavila dobitno kombinacijo sodelovanja med zavzeto specialno knjižnico in uspešnim poslovnim okoljem, piše v utemeljitvi nagrade.

Dobitnica Čopove diplome za življenjsko delo Alenka Kavčič Čolić v Narodni in univerzitetni knjižnici vodi oddelek za raziskave in je nosilka vrste razvojnih projektov. Je usmerjevalka strokovnega dela na področju specialnih knjižnic ter na področju razvoja informacijske tehnologije in ohranjanja ter varovanja digitalne dediščine. Bila je tudi predsednica sekcij mednarodnega združenja knjižničarjev IFLA, ki pokrivata področji informacijske tehnologije in varovanja digitalne dediščine.

Vsa leta svojega delovanja je izjemno aktivna tudi na področju izobraževalne in svetovalne dejavnosti v knjižničarstvu. Njena bibliografija obsega skoraj sto bibliografskih enot, bila je tudi odgovorna urednica revije Knjižnica ter članica številnih domačih in mednarodnih delovnih skupin in iniciativ.

Čopovo priznanje za enkratne dosežke je prejel Matjaž Eržen, direktor Knjižnica Ivana Tavčarja Škofja Loka. Pri vodenju knjižnice plete mrežo partnerstev ter spodbuja sodelovanje knjižnice z drugimi ustanovami in posamezniki. Pod njegovim vodstvom se je knjižnica včlanila v mednarodno organizacijo NAPLE in vzpostavila mednarodno sodelovanje s splošno knjižnico v litovskem mestu Panevežys.

Priznanje pa je prejela tudi Veronika Rijavec Pobežin, ki v Mestni knjižnici Ljubljana vodi službo za delo z uporabniki in posebne zbirke. Uvedla je člansko izkaznico Urbana, avtomatizirano izposojo gradiva, odgovorna je bila za zasnovo in logistiko storitve vračila gradiva v kateri koli enoti knjižnice. Razvila je moto Povsod v mestu in ga prenesla v vse pore komuniciranja z različnimi deležniki knjižnice v okviru promocijskih materialov in dogodkov, je zapisano v utemeljitvi.

V nagovoru ob podelitvi nagrad je minister za kulturo Vasko Simoniti med drugim izpostavil, da je delo nagrajencev pomembno še zlasti po svoji sporočilnosti. "Knjižnice so namreč v veliki meri simbol družbe in kot shramba njene duhovne izkušnje zaščitni znak njene moči," je povedal.

Knjige in knjižnice nas po njegovih besedah obvarujejo nas pred "sploščenostjo sveta", knjižničarje pa je opisal kot tiste, ki danes, tudi v svetu digitalnega dostopa do knjig, predstavljajo "dragoceno osebno vez s knjigo in bralci".

Stanovske nagrade nosijo ime po Matiji Čopu zaradi njegovega pomembnega prispevka k razvoju slovenskega knjižničarstva.