Slovenija 26.1.2021 17:00

Dušan Ščap z novo knjigo o zgodovini Apaškega polja

Apače, 26. januarja - Ljubiteljski zgodovinar Dušan Ščap je napisal novo knjigo o Apaškem polju z naslovom Apaško polje skozi zgodovino: izbor posameznih poglavij. Knjiga prinaša 17 člankov, ki so razdeljeni v štiri sklope: geografsko-družbeno dogajanje, Dvorec v Črncih in nova odkritja, Župnija Apače ter dogodki 20. stoletja.

Ščap, po izobrazbi pravnik, je zgodovino Apaškega polja začel intenzivno raziskovati leta 2010. Napisal je več strokovnih člankov ter pet let pozneje izdal prvo knjigo z naslovom Zgodovina Apaškega polja: od njegovih začetkov do leta 1950. Konec lanskega leta je sledila druga z naslovom Apaško polje skozi zgodovino: izbor posameznih poglavij.

"Ko enkrat začneš, vedno znova odkriješ kaj novega, nove podatke, zanimivosti, ki javno še niso bili znani. Vse to je motivacija za naprej, da se še vedno ukvarjam z zgodovino, je motivacija za nova raziskovanja in odkrivanja. Z zgodovino se lahko ukvarjaš celo življenje, pa še vedno odkriješ kaj novega, še vedno pridejo iz zaprašenih arhivov in podstrešij na plano zanimive stvari," razlaga Ščap.

Za zadnjo knjigo je slaba tri leta raziskoval dokumente in arhivske podatke iz Pokrajinskega arhiva Maribor in Arhiva dežele Štajerske v avstrijskem Gradcu, uporabil je tudi stare časopisne članke.

Knjiga Apaško polje skozi zgodovino: izbor posameznih poglavij je razdeljena v štiri sklope. Prvi predstavi geografsko-družbeno dogajanje: šolstvo, dogajanje po prvi svetovni vojni ter gospodarske in druge družbene razmere. Drugi predstavi dvorec Freudenau v Črncih in nova odkritja, med drugim tudi glede rimskega medaljona.

Članki tretjega sklopa opisujejo Župnijo Apače in povezavo s starimi arhivskimi dokumenti, v četrtem pa so povzeti dogodki iz starih časopisnih člankov iz 20. stoletja. Avtorju so bili zanimiv vir še časopis Murska straža, ki je izhajal v Gornji Radgoni med letoma 1919 in 1924, ter Ljudski glas in Obmurski tednik.

Kot napoveduje Ščap, bo še naprej raziskoval zgodovino Apaškega polja, nenazadnje je še veliko neraziskanega o dogajanju in življenju po letu 1945.