Slovenija 1.2.2021 11:37

Muzeju norosti odrejena izselitev iz gradu Cmurek

Šentilj, 1. februarja - Muzej norosti se mora izseliti iz prostorov gradu Cmurek, kjer deluje od leta 2014. Upravljavec mu je odredil izselitev v 30 dneh zaradi domnevno pomanjkljive varnosti in samovoljnega poseganja v objekt, v muzeju pa razumejo očitke kot zlorabo okoliščin za uničenje lokalne iniciative.

Grad Cmurek je v lasti države in upravljanju Socialno varstvenega zavoda (SVZ) Hrastovec, čeprav ta od leta 2004 tam ne opravlja več svoje dejavnosti in si vse od takrat prizadeva, da bi se znebil tega bremena.

Spor z zavodom Muzej norosti, ki deluje v gradu, se je ponovno zaostril pred dnevi, ko je SVZ Hrastovec muzeju po poročanju Televizije Maribor preklical soglasje za uporabo prostorov in mu odredil, da se mora v 30 dneh izseliti.

V SVZ Hrastovec pojasnjujejo, da so ugotovili, da grajska stavba ni več varna za uporabo. Prav tako so opazili nedovoljen poseg v steno gradu. "Izkazalo se je, da je poseg izvršil Muzej norosti brez vednosti lastnika gradu in zavoda kot upravljavca ter brez predhodnega kulturnovarstvenega soglasja. Zaradi tega samovoljnega posega je SVZ Hrastovec kot odgovoren upravljavec z namenom zaščite kulturne dediščine preklical soglasje za izvajanje dejavnosti Muzeja norosti v gradu Cmurek, pa tudi iz razloga, ker so bile po potresu na Hrvaškem na stavbi gradu ugotovljene dodatne poškodbe objekta, ki po mnenju zavoda ne zagotavljajo več njegove varne uporabe," so za STA pojasnili v SVZ Hrastovec.

V Muzeju norosti so prepričani, da za to ni pravne podlage. "To je že četrti poskus direktorice SVZ Hrastovec, da iz gradu Cmurek prežene lokalno iniciativo, ki je zasnovala atraktivno, mednarodno, socialno, kulturno, turistično točko, ki se neposredno navezuje na težavno dediščino zavoda, ki je v tem gradu deloval od leta 1956 do leta 2004," sta za STA povedali direktorica Sonja Bezjak in predsednica sveta zavoda Darja Farasin.

Poudarili sta, da so sporne razpoke na gradu že vrsto let. "Januarja 2019 so predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Maribor na razpokah, ki so v gradu bile že ob našem prihodu, namestili t.i. plombe, iz katerih je danes razvidno, da potres ni pustil nikakršnih poškodb. Na ministrstvo za kulturo smo že pred preklicem soglasja oddali vlogo za interventna sredstva za nujna vzdrževalna dela," sta navedli.

Glede "samovoljnega posega" v grajsko poslopje predstavnici Muzeja norosti pojasnjujeta, da so pri urejanju pisarne za regijski center za dezinstitucionalizacijo in muzejske recepcije odprli historična vrata grajske vratarnice, ki so obstajala od 16. stoletja do leta 1992, ko jih je brez soglasja zavoda za varstvo kulturne dediščine zazidal SVZ Hrastovec. "Tanek opečni zidec smo odstranili, ne da bi posegli v grajsko strukturo. Stara grajska recepcija je tudi edini logičen prostor za vsakogar, ki želi nadzor nad obiskovalci gradu," sta povedali. "Tako izsiljevanje ni nič drugega kot izvajanje pritiska, da bi v prekratkem roku sprejeli nepremišljene ukrepe," sta dodali.

Od države pričakujeta, da Muzeju norosti pomaga urgentno rešiti status upravljavca, za katerega se z ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve ter SVZ Hrastovec dogovarjajo že od novembra 2018. S tem bi radi obvarovali grad kot kulturni spomenik. "Muzej norosti ima vsebine, ki so izključno vezane na grad Cmurek in njegovo zgodovino, zato nadomestna lokacija ni možna," sta še opozorili Sonja Bezjak in Darja Farasin.