Svet 31.5.2021 6:00

Rokopisi, risbe in pisma Franza Kafke odslej na spletu

Tel Aviv, 31. maja - Zbirka na roko napisanih in natipkanih dokumentov češkega pisatelja judovskih korenin Franza Kafke je po restavraciji in digitalizaciji zdaj na ogled na spletu. Pri Nacionalni knjižnici v Izraelu so digitalizirali tri osnutke zgodbe Poročne priprave na vasi, zvezek za vaje hebrejščine, več 100 pisem, risb in dnevniških zapisov s potovanj.

Po pisanju britanskega BBC je Kafka odkril svojo nadarjenost za skiciranje v prvem letniku na univerzi. Njegove risbe so predvsem groteskne karikature ljudi, ki jih je srečal, ali pa skice samega sebe. Med digitaliziranimi predmeti so tudi razglednice, nikoli poslano 47-stransko pismo očetu Hermannu iz leta 1919 in avtobiografski zapiski iz šolanja v Pragi. V njih je leta 1909 zapisal: "Med šolarji, ki so se učili z menoj, sem bil neumen, a ne najbolj."

Celotno zbirko dokumentov je izraelski Nacionalni knjižnici zapustil Max Brod, ki mu je Kafka sicer zaupal posmrtni požig svojih zapisov. A njegov prijatelj se je temu uprl in po Kafkovi smrti zapise izdal, kar je vodilo v to, da je Kafka danes prepoznan kot eden največjih pisateljev 20. stoletja.

Kafka je umrl leta 1924, v starosti 41 let, po sedemletnem boju s tuberkulozo. Okoli 15 let kasneje je Brod, prav tako češko-judovski avtor, zbežal iz Češkoslovaške, ker so jo tedaj zasegli nacisti. Pribežal je v Tel Aviv. Kafkine zapise je nosil s seboj v kovčku in jih je kasneje veliko izdal.

Brod je dokumente ob smrti zapustil svoji tajnici Esther Hoffe in jo prosil, naj jih preda Nacionalni knjižnici. A dokumente je zadržala do svoje smrti leta 2007, je pa leta 1988 za dva milijona dolarjev prodala rokopis romana Proces. Nekatere dokumente je hranila pri sebi doma, druge v trezorjih v Izraelu in Švici.

Nacionalna knjižnica se je po njeni smrti podala v 11-letni boj, da bi zbrala vso njegovo zapuščino. Knjižnica je prosila hčerki Esther Hoffe, naj spoštujeta Brodove poslednje želje in ji predata preostale rokopise. Hčerki sta prošnjo zavrnili, zato so se leta 2008 začeli sodni postopki. Vrhovno sodišče Izraela je pritrdilo knjižnici in zahtevalo predajo dokumentov. Raziskovalci so jih iskali v Nemčiji, Švici in izraelskih trezorjih. Zadnja pošiljka je v Izrael prišla leta 2019.