Slovenija 8.7.2021 9:30

V MAO predstavitev oblikovanja modernih interierjev od leta 1930 do danes

Ljubljana, 8. julija - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bodo ob 19. uri odprli razstavo Svet znotraj: Oblikovanje modernih interierjev, 1930-danes. Ta prvič v večjem obsegu pri nas obravnava interier kot predmet sistematičnega raziskovanja in ovrednotenja. Ne omejuje ga na opremljanje prostora, ampak ga vzpostavlja kot sestavni del arhitekture in družbe.

Kot piše na spletni strani MAO, v interierju preživimo večino svojega časa: "Notranji prostori doma, delovno okolje in prostori za prostočasne dejavnosti temeljito vplivajo na naš vsakdan, a kljub temu je interier le redko obravnavan kot predmet tehtnega strokovnega diskurza."

Razstava s petimi temami - Nove kulture bivanja, Telo in prostor, Zunaj/Znotraj, Celostna okolja in Fluidnost - odpira vprašanja odnosa med arhitekturo, interierjem in človekom. Poudarja družbene in tehnološke spremembe, ki so vplivale na razvoj interierja, človekov fizičen in senzoričen odnos do prostora, relacije z zunanjostjo, naravo in mestom, principe totalnega oblikovanja, vlogo pohištva in opreme ter minljivost in spreminjanje kot neizogibno dejstvo vsakega notranjega prostora.

Izbor ne predstavlja kronološkega, niti ne tipološkega razvoja oblikovanja interierjev, ampak poudarja ideje, ki jih utelešajo posamezni projekti. Ti so predstavljeni skozi risbe, skice, načrte, fotografsko in ostalo dokumentarno gradivo ter kose pohištva in druge predmete.

Med njimi so idejne zasnove interierjev arhitekta Iva Spinčiča iz 30. let minulega stoletja, vzorčno stanovanje z razstave Stanovanje za naše razmere (1956), kuhinja Branke Tancig (1954-1955), Osnovna šola Stražišče pri Kranju (1954-1959), Zdraviliški dom Čateške toplice (1963-1965), Mednarodna telefonska centrala (1972-1978) in tudi sodobnejši projekti, kot je Muslimanski kulturni center (2011-2020), navajajo na spletni strani muzeja.

Med trajanjem razstave, ki je zasnovana kot proces, bodo v MAO odpirali vprašanja o vlogi medijev in vplivu informacijskih tehnologij na interier, o poroznosti interierja skozi brisanje meja med zasebnim in javnim in pa o domu kot osnovni bivanjski celici vsakega človeka. Razstava interier vzpostavlja kot okolje, ki se lahko hitro odziva na družbeno-kulturni kontekst, v katerem nastaja in igra tudi pomembno vlogo pri njegovem ustvarjanju.

Razstava, ki je nastala v sodelovanju s Centrom za kreativnost (CzK), bo na ogled do 28. novembra.