Slovenija 6.7.2021 12:29

Koroški pokrajinski muzej praznuje 70 let delovanja

Slovenj Gradec, 6. julija - Koroški pokrajinski muzej s sedežem v Slovenj Gradcu ter enotami in stalnimi zbirkami po vsej Koroški letos praznuje 70 let delovanja. Z ulično razstavo, ki so jo dopoldne odprli v središču Slovenj Gradca, muzej predstavlja izbrane vsebine, ki so v sedmih desetletjih soustvarile današnjo podobo te ustanove. Razstava se bo kasneje selila po regiji.

Koroški pokrajinski muzej, katerega soustanoviteljice so vse koroške občine, je nastal leta 2002 z združitvijo Koroškega pokrajinskega muzeja Slovenj Gradec in Koroškega muzeja Ravne na Koroškem. Korenine obeh ustanov segajo v 50. leta 20. stoletja, ko je bil leta 1951 v Slovenj Gradcu ustanovljen Okrajni muzej NOB, leta 1953 pa na Ravnah Delavski muzej Ravne na Koroškem.

Muzej v Slovenj Gradcu je leta 1981 s širitvijo delovanja dobil pokrajinski status. Idejo o preoblikovanju muzeja iz posebnega v splošni muzej je narekovala potreba po širitvi muzeja iz ozko specializiranega muzeja v muzej z razvejano splošno dejavnostjo, v katerega se je preoblikoval deset let kasneje, leta 1991.

Muzej je v naslednjem desetletju razvijal nova področja delovanja z ustanovitvijo oddelkov, bolj jasno se je izoblikovala pedagoška dejavnost. Leta 1995 je začela delovati konservatorsko-restavratorska delavnica, hkrati je muzej pridobil ustreznejše depojske prostore, je zapisano na spletni strani muzeja.

Na Ravnah na Koroškem pa je Delavski muzej, ki prva leta ni imel redno zaposlenih, vodil pa ga je upravni odbor, nato med leti 1966 in 1991 deloval kot notranja organizacijska enota takratne Študijske knjižnice Ravne na Koroškem. Leta 1991 je postal samostojni zavod in se leto kasneje preimenoval v Koroški muzej Ravne.

Muzeja sta se združila leta 2002, leta 2012 pa sta bili v skladu z novim odlokom poleg enot v Slovenj Gradcu in na Ravnah vzpostavljeni še novi enoti, Muzej Dravograd in Muzej Radlje ob Dravi.

Razstava z naslovom Koroški pokrajinski muzej praznuje 70 let je od danes na ogled na Trgu svobode v Slovenj Gradcu, sledila bodo gostovanja na Ravnah na Koroškem, v Dravogradu in Radljah ob Dravi.

Osrednji letošnji projekt Koroškega pokrajinskega muzeja je projekt Koroška košta, ki zajema številne aktivnosti, s katerimi izpostavljajo bogastvo znanja in okusov, značilnih za Koroško. Maja so v okviru projekta v muzejskih prostorih na Ravnah za eno leto na ogled postavili razstavo, ki predstavlja regijsko prehrambno dediščino, v središču je rženi kruh.