Slovenija 7.3.2022 18:50

Odbor Mira opozoril na neustrezno zastopanost književnic v šolskem programu

Ljubljana, 7. marca - Ženski odbor Slovenskega centra Pen Mira je ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marcu, pripravil izjavo, v kateri je znova izpostavil neustrezno zastopanost književnic v učnih načrtih in tematskih sklopih besedil za splošno maturo. "Poučevanje književnosti brez vključevanja avtoric je zavajajoče in napačno," je med drugim zapisal odbor.

Glede nevključenosti avtoric v učne načrte in tematski sklop besedil na splošni maturi iz slovenščine se ni skorajda nič spremenilo, čeprav so o tem večkrat razpravljali in problematizirali tako pod okriljem odbora kot v različnih znanstvenih študijah in publicističnih prispevkih, navaja odbor v izjavi.

Zato je znova izrekel zaskrbljenost nad večinsko izključenostjo del književnic iz učnih načrtov, čeprav so njihova umetniška besedila prepoznana kot pomemben del tako svetovne kot nacionalne književnosti.

"Nesprejemljiva je večkrat izrečena utemeljitev vsakoletnih izborov tematskega sklopa, ki je osnova za pisanje gimnazijskega maturitetnega eseja, da iz celotnega korpusa besedil avtoric ni mogoče izbrati takih, ki bi bila v didaktičnem smislu primerna za obravnavo v učilnici," navaja izjava.

Problematičnost učnega načrta za gimnazije po oceni odbora odraža tudi tematski sklop za leto 2023, ki pod naslovom Ženska na odru sveta "združuje štiri avtorje z obrazložitvijo, da izbor besedil upošteva prilagoditev zaradi možnih prihodnjih izrednih razmer, povezanih s pandemijo, ker so izbrana besedila sestavni del učnega načrta za slovenščino v gimnazijah in se pri pouku obravnavajo od prvega do četrtega letnika".

Članicam Mire se zdi sporno, da besedila za maturo 2023 sicer tematizirajo vlogo in umeščenost ženske znotraj simbolnega družbenega reda in normativnih okvirov, a v nabor dramskih besedil ni vključeno niti eno delo književnice: "S tem se utrjuje predpostavka, da lahko ta vprašanja ustrezno tematizirajo zgolj avtorji."

Ob tem se sprašujejo, kdaj bodo dijakinje in dijaki lahko spoznavali "množino ženskih avtorskih glasov", saj so bile po njihovih navedbah v vse dosedanje tematske sklope za gimnazijsko maturo vključene le štiri posameznice.

"Poučevanje književnosti brez vključevanja avtoric je zavajajoče in napačno. Ustvarja vtis, kot da so kakovostna literarna besedila ustvarili le avtorji. V sodobni demokratični družbi je tak pouk nesprejemljiv," so zapisale članice Mire.

Pozvale so k ponovnemu premisleku literarne tradicije in kanona, ki bi privedel do enakopravne udeležbe del avtorjev in avtoric v bralnih dejavnostih celotne izobraževalne vertikale.

Pod izjavo so poleg Mire podpisana nekatera prepoznavna imena slovenske kulture in umetnosti, del članstva Slovenskega centra Pen, Združenje splošnih knjižnic in Ženski lobi Slovenije.