Slovenija 31.3.2022 13:30

Slovenija dobila novo revijo o sodobni umetnosti ETC.

Ljubljana, 31. marca - Slovenski kulturni prostor je bogatejši za novo revijo za sodobno umetnost ETC., ki jo je izdal istoimenski zavod za kulturno dejavnost. V prvi številki revije, za katero je predvideno, da bo izhajala enkrat letno, je predstavljenih 19 mladih umetnikov iz Slovenije in tujine.

Revija predstavlja sodobno umetnost od Balkana do Baltika. Njen namen je tudi promocija slovenskih umetniških projektov v tem prostoru.

Osrednja tema prve številke revije, ki se osredotoča na vizualne predstavitve predvsem mladih umetnikov, je Lokalnega pomena. V reviji, ki je nastala leto dni po izvorni ideji, so predstavljeni projekti, ki na različne načine raziskujejo omenjeno temo ter se prevprašujejo, kaj sploh pomeni živeti v lokalnem prostoru.

Tema lokalno, kaj je lokalno okolje, kaj ga definira, kako ga presegati, ali je smiselno govoriti o lokalnem prostoru v globalnem svetu; vsa ta vprašanja na najrazličnejše načine naslavlja deset umetnikov iz Slovenije in devet iz tujine. Hkrati se vsi ti specifični projekti med seboj prepletajo. Revija tako ponuja primer dobre prakse povezovanja javnih ustanov, zasebne iniciative, nevladnega sektorja, posameznikov ter kolektivov od Balkana do Baltika.

Namen revije je tudi preseči manko ustreznih publikacij pri predstavljanju sodobne slovenske umetnosti v tujini.

Revija izhaja v angleščini s prilogo prevodov v slovenščini, saj je njen namen, da seže onkraj slovenskih meja in se vklopi v krajino podobnih publikacij in širše umetniške scene.

Mlajši slovenski umetniki, ki so predstavljeni v sekciji Portfolio, so Janja Kosi, Emil Kozole, Gašper Kunšič, kolektiv Kvadratni meter, Lena Lekše, Teja Miholič, Nik Erik Neubauer, skupina Nonument Group, Lucija Rosc in kolektiv White Project. V sekciji Obisk ateljeja in Intervju pa sta predstavljeni praksi dveh izbranih slovenskih umetnikov: Danila Milovanović in Apolonije Šuštaršič.

Mlada pisca Domen Ograjenšek in Aljaž Glaser sta za revijo prispevala eseja na temo lokalno. V sekciji Mnenja je pet različnih mlajših piscev oziroma akterjev na kulturnem področju (Maxmilian Lehner, Ajda Bračič, Grega Ulen, Zala Velkavrh in Robert Kuret) predstavilo svoja mnenja. Zadnja sekcija revije so Umetniške knjige, kjer se predstavljajo trije tuji manjši založniki umetniških knjig: Colorama, Witty Books in Ciao Press.

Pomemben del revije je tudi samo njeno oblikovanje. Oblikoval jo je Zoran Pungerčar, ki je želel po lastnih navedbah doseči prepoznavno vizualno identiteto revije. Ocenil je še, da revija po oblikovalski plati izstopa v slovenskem prostoru in jo je moč postaviti ob bok tujim tovrstnih revijam ter je na ravni svetovne produkcije.

Revijo ETC. je moč naročiti preko spletne strani etcmagazine.art, naprodaj pa je tudi v izbranih galerijah v Ljubljani in Mariboru ter ljubljanski knjigarni Azil.

Urednica revije je Hana Čeferin, prvo številko sta kuratorsko poleg Hane Čeferin zasnovali še Ajda Ana Kocutar in Lara Mejač. Izid prve številke revije so omogočili Znanstveno raziskovalni center SAZU, podjetje RIKO d.o.o. in Mestna občina Ljubljana. Vsi projekti, predstavljeni v prvi številki, bodo maja predstavljeni tudi na razstavi v prostorih Tobačne.

Zavod za kulturno dejavnost ETC. je bil ustanovljen lani. Njegovi ustanovitelji so Galerija Fotografije, Ravnikar Gallery Space, založba Look Back and Laugh, Kino Šiška in Dobravaga.