Slovenija 12.5.2022 19:07

Na srečanju pisateljev na Bledu o petih jezdecih apokalipse

Bled, 12. maja - Udeleženci 54. mednarodnega srečanja pisateljev na Bledu so se na eni od popoldanskih okroglih miz posvetili petim jezdecem apokalipse: covidu, sovražnemu govoru, nasilnim protestom, globalnemu segrevanju in zatonu demokracije. V navezavi na jezdece apokalipse so spregovorili tudi o moči besede in vlogi pisatelja.

Član upravnega odbora Slovenskega Pena Tone Peršak je uvodoma pojasnil, da je temo okrogle mize oblikoval odbor Slovenskega centra Pen in pri tem izhajal iz svoje izkušnje slovenskih razmer. "Te v zadnjih dveh letih politično niso bile ugodne, zato smo bili morda bolj občutljivi na nekatere pojave, ki se v preteklih letih v Sloveniji niso tako intenzivno kazali," je dejal.

Izpostavil je razmah sovražnega govora ter zaton demokracije, ki se po njegovih besedah kaže v tem, da je prišlo do hudega pritiska in prilaščanja medijev s strani trenutne politične oblasti, pa tudi do neke vrste demontaže demokratičnih institucij in predvsem demokratičnih standardov v javnem diskurzu.

V nadaljevanju je Peršak obrazložil, kako so za pet jezdecev apokalipse identificirali covid, sovražni govor, nasilne proteste, globalno segrevanje in zaton demokracije.

Kot je dejal, epidemijo danes doživljamo podobno, kot so nekdaj doživljali kugo. Čeprav epidemija ni bila tako smrtonosna, kot je bila v svojem času kuga, pa nam je pokazala, da človeštvo kljub napredku znanosti narave ni premagalo.

Tudi sovražni govor je po njegovih besedah na prvi pogled nekaj, kar obstaja že od nekdaj. A če je nekoč denimo stal znotraj gostilniškega omizja, se danes preko družbenih medijev širi med celotno populacijo in razžira družbo ter občutek za skupnost.

V zvezi z nasilni protesti je spomnil na petkove kolesarje, ki so dve leti mirno protestirali proti ukrepom aktualne oblasti. Ko so se v določenem trenutku pojavili anticepilci, ki so protestirali nasilno, pa so bili protesti zatrti s hudo policijsko represijo, ki da je spominjalo na državljansko vojno.

Globalno segrevanje je označil kot danes najnevarnejšega jezdeca apokalipse, kot realno grožnjo za človeštvo. Kot je dejal, v Slovenskem Penu menijo, da je ta grožnja tako v Sloveniji kot po svetu deležna premajhne pozornosti in odzivnosti.

Zaton demokracije pa je povezal s stopnjevanjem nadzora nad ljudmi preko novih tehnologij, kar predstavlja grožnjo svobodi. Posledica tega nadzora pa je tudi manipulacija z našimi željami in hotenji.

Član Francoskega centra Pen Philippe Pujas je menil, da se velike teme vedno pojavijo v težkih časih in da današnja tema ni naključna. Opozoril je, da obstaja več razlag jezdecev apokalipse, da pa je prvi tisti, ki nosi orožje - vojna, ki nato povzroči vse ostalo - lakoto in smrt.

Njemu samemu je bližji en jezdec, ki zajema celoten sistem, saj so stvari povezane. Menil je, da pisatelji ne smejo popustiti pred tegobami in da se morajo odzvati z besedami. Morajo jih sporočati drugim, to je njihovo poslanstvo.

Stalni tajnik odbora Pisatelji za mir in član Slovenskega centra Pen Edvard Kovač pa je menil, da je mogoče vseh pet jezdecev iz naslova današnje okrogle mize povzeti v treh - kuga, lakota in vojna.

V povezavi s covidom je opozoril, da je treba videti tudi izjemne stvari, kot je denimo požrtvovalnost zdravstvenega osebja. Lakoto je povezal z okoljsko problematiko in poudaril, da je treba zaščititi naravo.

O vojni pa je dejal, da se začne z besedami, zato je treba opustiti velike besede ter jih vedno dobro pretehtati. Naloga pisatelja pa je, da "vstopi v dušo drugega in ostalim razloži tisto univerzalno, kar je v njej". S tem sicer tvega, da se osmeši, a morda bo razumljen, je dodal.