Slovenija 4.6.2022 10:00

Akademija za glasbo z novim študijskim letom predvidoma že v Kazini

Ljubljana, 4. junija - Ljubljanska Akademija za glasbo bi z novim študijskim letom lahko začela delovati v prenovljeni Kazini. Primopredaja objekta je predvidena septembra, izgradnja prizidka pa naj bi bila zaključena januarja 2028. Za potrebe investicije je bivša vlada v načrtu razvojnih programov za obdobje 2022-2025 povečala sredstva za dobrih 13 milijonov evrov.

Ljubljana. Akademija za glasbo. Foto: Anže Malovrh/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Akademija za glasbo.
Foto: Anže Malovrh/STA
Arhiv STA

Dodatna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije bodo zagotovljena v okviru proračunskih sredstev ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Kot so za STA pojasnili na ministrstvu, se je investicija s prvotnih 25,2 milijona povišala na 38,2 milijona med drugim zaradi predhodno nastalih gradbenih stroškov za stavbo Kazine, ki niso bili zajeti v potrjenem investicijskem programu, ter zaradi povečanja stroškov gradbenih, obrtnih in inštalacijskih del, ki so bili na novo ovrednoteni glede na rast cen gradbenih stroškov na trgu.

Tekom projekta pa se je pokazalo tudi, da bi bilo treba nadomestiti dotrajana glasbila, za kar je predvidenih dobrih štiri milijone evrov.

Začetek prenove in izgradnje prizidka h Kazini sega v leto 2014, ko je Univerza v Ljubljani kot investitor pristopila k izvedbi projekta za reševanje prostorske problematike vseh treh umetniških akademij. Ministrstvo je za ta namen v proračunu odprlo tri ločene projekte, za vsako akademijo pa je bila izdelana investicijska in projektna dokumentacija.

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo je medtem že dobila prostore na Aškerčevi ulici, za glasbeno akademijo pa sta predvideni dve fazi. V prvi bo obnovljena Kazina, v drugi pa bo zgrajen prizidek k stavbi. Prenova Kazine se je začela konec leta 2020 in se bo predvidoma zaključila letos, druga faza pa se še ni začela, ker je med drugim treba sprejeti še občinski podrobni prostorski načrt in izvesti arhitekturni natečaj, so pojasnili na ministrstvu.

Oba objekta skupaj bosta s približno 10.000 kvadratnimi metri po navedbah ministrstva zadostila prostorskim potrebam glasbene akademije, ki zdaj študijski program izvaja na devetih lokacijah. Tako bo izvajanje vseh programov in drugih dejavnosti mogoče na enem mestu.

Kot so pojasnili na univerzi, bodo po zaključeni 1. fazi prenove v Kazini po etažah na voljo specializirane glasbene učilnice za individualno ali komorno obliko učenja in vaje, predavalnice s klubskim prostorom in kantino, dvorane, knjižnica s čitalnico in prostori vodstva. V prizidku na severni strani pa bo koncertna dvorana.