Od blizu 7.8.2022 11:00

Nadaljevanje obnove 500 let stare Ruardove graščine na Jesenicah ogroženo

Jesenice, 7. avgusta - Občina Jesenice se je že pred štirimi leti lotila celovite obnove pol tisočletja stare Ruardove graščine. Zaradi odkrite lesne gobe in posledične podražitve projekta pa je dokončanje obnove vprašljivo. Občina investicije ne bo zmogla sama, pri kandidaturi za nepovratna sredstva pa ni bila uspešna.

Jesenice. Ruardova graščina čaka na nadaljevanje prenove. Foto: Tinkara Zupan/STA Arhiv STA

Jesenice.
Ruardova graščina čaka na nadaljevanje prenove.
Foto: Tinkara Zupan/STA
Arhiv STA

Občina je v obnovo graščine na muzejskem območju Stare Save, ki ga je vlada leta 2019 razglasila za kulturni spomenik državnega pomena, v minulih letih vložila že 1,8 milijona evrov lastnih sredstev. To je le nekaj manj od prvotno ocenjene vrednosti celotne obnove, ki je znašala 2,2 milijona evrov.

Vendar se je med obnovo izkazalo, da je objekt v precej slabšem stanju od prvotno ocenjenega. Odkrili so dotrajanost strešne konstrukcije in statično neustreznost stavbe, v stenah pa so našli lesno gobo. Po trenutnih ocenah bi bilo zato za nadaljevanje in zaključek sanacijskih del treba zagotoviti še približno 4,3 milijona evrov.

Občina Jesenice, ki ima v letošnjem proračunu za projekt pripravljenih približno 1,4 milijona evrov, je za zaključek obnove računala na pomoč države, vendar pri tem tudi v drugem poskusu ni bila uspešna. Pred kratkim je prejela odločbo ministrstva za kulturo o zavrnitvi vloge za sofinanciranje obnove s sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost, od katerega je pričakovala 1,6 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Kot so pojasnili na občini, se je izkazalo, da sta bila za pridobitev sredstev zelo pomembna kriterija lokacija spomenika na tako imenovanem obmejnem problemskem območju ali na območju Triglavskega narodnega parka ter uvrščenost spomenika na Unescov seznam svetovne dediščine. Tako projekt Ruardove graščine niti teoretično ne bi mogel zbrati zadosti točk za sofinanciranje.

"Zelo smo razočarani, ker na razpisu nismo bili uspešni, čeprav ministrstvo dobro pozna problematiko in ogroženost objekta," je povedal jeseniški župan Blaž Račič. Pojasnil je, da so na občini pred veliko dilemo, kaj storiti. Poleg 1,8 milijona evrov, ki jih je občina v obnovo že vložila, in 1,4 milijona evrov, ki jih ima za sanacijo še namenjenih, bi namreč za dokončanje del potrebovala vsaj še tri milijone evrov.

Tega občinski proračun ne zmore. "Ob številnih drugih potrebah enostavno ne vidimo več možnosti, da bi investicijo nadaljevali sami. Brez pomoči države ne bo šlo," je povedal Račič in spomnil tudi na stališča občinskih svetnikov, da se lahko obnova nadaljuje le v primeru izdatnejše finančne podpore države oziroma EU.

Ustavitev investicije bi ogrozila osrednji objekt Stare Save in s tem tudi kulturni spomenik državnega pomena. Ogroženo bi bilo delovanje Gornjesavskega muzeja, ki ima v Ruardovi graščini sedež, sedaj pa začasno domuje v Kosovi graščini. Prav tako bi bile ogrožene ambicije muzeja na področju ohranjanja in prezentacije železarske dediščine.

Kot je povedal direktor Gornjesavskega muzeja Aljaž Pogačnik, veljajo za muzej s področja železarstva, vendar brez Ruardove graščine te svoje osnovne dejavnosti ne morejo opravljati. Prav v graščini so namreč razstavljali železarsko zbirko, ki sedaj že več let čaka, da bi jo lahko v obnovljenem objektu na novo, sodobno prezentirali.

"Z ustavitvijo del na graščini bi bila ustavljena revitalizacija celotnega območja Stare Save, ki predstavlja industrijsko dediščino, ki se je na tem območju zelo dolgo ohranjala," je opozorila vodja kranjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Irena Vesel.

Pojasnila je, da je natančen pregled objekta pokazal, da je ta v zelo slabem konstrukcijskem in materialnem stanju. "Najprej smo morali zamenjati strešno konstrukcijo, pri pregledu ometov pa smo ugotovili, da je njihov dobršen del okužen z lesno gobo, ki se je razširila na medetažno konstrukcijo. V konstrukcijskem jedru obokov smo naleteli na velike razpoke, kar je ogrožalo statiko objekta," je opisala sogovornica.

Razpoke so sanirali in omet odstranili. "Objekt je odprt, sedaj pa čakamo nadaljevanje del," je pojasnila. Ključna bi bila odstranitev lesne gobe, ki bi lahko sčasoma vodila celo do porušitve objekta. S tem bi bila izgubljena materialna substanca in avtentičnost materiala.

"Sedaj se moramo najprej z lokalno politiko pogovoriti, kaj narediti," je napovedal župan, ki se bo zavzel za to, da s 1,4 milijona evrov, ki jih ima občina še na razpolago, odstranijo lesno gobo in izvedejo nosilno konstrukcijo, potem pa dela zaustavijo do morebitne pridobitve sredstev, ki bi omogočila še izvedbo inštalacij in ometov ter vgradnjo opreme.

"Objekt se lahko na ta način sicer začasno zapre, vendar bo treba v njem ves čas vzdrževati ustrezno temperaturo, vlago in zračnost, da se lesna goba ne bi znova pojavila in da stavba ne bi naprej propadala," je povedala Irena Vesel.

Občina si bo medtem še naprej prizadevala, da bi nujnost zagotovitve sredstev za dokončanje obnove prepoznala tudi država. "Območje Stare Save je enkraten primer dobro ohranjenega fužinarskega naselja ne le v slovenskem ampak v širšem prostoru in nesprejemljivo se mi zdi, da bi celotna investicija ostala na plečih občine," je še povedal Račič.

Na ministrstvo za kulturo je že v minuli sestavi poslal več pozivov, pričakuje pa tudi obisk nove ministrice Aste Vrečko, na podlagi katerega bi se lažje odločili, kako dalje.