Slovenija 21.11.2022 9:00

Društvo restavratorjev bo za življenjsko delo nagradilo Antona Miklavžina

Ljubljana, 21. novembra - Društvo restavratorjev Slovenije je nagrado Mirka Šubica za življenjsko delo v letu 2022 namenilo Antonu Miklavžinu za predano delo in dosežke pri izboljšavi standardov konservatorsko-restavratorske stroke. Na današnji slovesnosti v Narodni galeriji bodo podelili tudi priznanji Mirka Šubica za enkratne izjemne dosežke in študentsko priznanje.

Ljubljana. Narodna galerija Slovenije. Foto: Nebojša Tejić/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Narodna galerija Slovenije.
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

Kot je v utemeljitvi zapisala komisija, je akademski slikar, magister umetnosti ter konservatorsko-restavratorski svetovalec Anton Miklavžin 24 let predano in dosledno skrbel za umetnine na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS).

Diplomiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je znanje izpopolnjeval na podiplomskem študiju restavratorstva in slikarstva. Leta 1985 se je zaposlil na ZVKDS v območni enoti Novo mesto, kjer je sodeloval pri vzpostavitvi in organizaciji konservatorsko-restavratorskega oddelka. Pomagal je pri pripravi in vzpostavljanju strokovnih standardov za konservatorsko-restavratorsko delavnico za štafelajne slike, leseno plastiko in stensko slikarstvo. Poleg dela na terenu in v restavratorski delavnici je vseskozi razvijal nove ideje in skrbel za tehnološki razvoj stroke.

V utemeljitvi je komisija kot neprecenljivi doprinos k stroki izpostavila Miklavžinovo bogato znanje, izjemno skrb za umetnine, suvereno prehajanje med različnimi delovnimi področji, dosežke pri vzpostavljanju in razvoju konservatorsko-restavratorske stroke ter razvijanje novih delovnih orodij.

Priznanje Mirka Šubica za enkratne izjemne dosežke je komisija dodelila ekipi konservatorjev-restavratorjev slikarskega ateljeja Narodne galerije - Mihi Pirnatu ml., Andreji Ravnikar in Simoni Škorja - za umetniško-raziskovalno in konservatorsko-restavratorsko delo ter za promocijo stroke ob razstavi Fortunat Bergant.

Kot je zapisala v utemeljitvi, je razstava ob slikarjevi tristoletnici rojstva z več kot 40 deli Berganta in njegovih sodobnikov pomenila za konservatorje-restavratorje v galeriji in kolege v drugih ustanovah zelo kompleksno nalogo. Dodaja je, da se trojica konservatorjev-restavratorjev iz Narodne galerije zaveda poslanstva konservatorsko-restavratorske stroke in pomena ozaveščene javnosti pri skrbi za dediščino. Njihovo umetniško-raziskovalno delo, konservatorsko-restavratorski posegi ter priprava večplastnega promocijskega gradiva pa so pomemben doprinos k reševanju ter poznavanju Bergantove zapuščine.

Priznanje je komisija namenila tudi Marti Bensa iz ZVKDS - območne enote Nova Gorica za uspešno usmerjanje in nadziranje obnove in populariziranje restavratorskih posegov na štukaturah in stenskih poslikavah v samostanski cerkvi na Kostanjevici v Novi Gorici. Marta Bensa se je s štukaturami samostanske cerkve na Kostanjevici spoznala že v času študija in se jim posvetila v magisteriju. Obnova štukatur in stenskih poslikav pod njenim vodstvom je potekala po fazah od leta 2017 do leta 2020.

Kot je zapisala komisija, je Marta Bensa s poglobljenim pristopom in poznavanjem problematike prispevala k uspešnemu konserviranju-restavriranju štukatur in stenskih poslikav v samostanski cerkvi na Kostanjevici v Novi Gorici in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke.

Študentsko priznanje zlati skalpel bo prejela Erica Sartori za izjemno predano, inovativno in kakovostno konserviranje-restavriranje umetnin iz mavca kiparja Frančiška Smerduja.

Častno članstvo Društva restavratorjev Slovenije pa prejme Andrej Mohar za razvoj sistema Telehum za nadzor relativne vlage in temperature v muzejih in galerijah.