Slovenija 21.12.2022 12:09

Zveza bibliotekarskih društev bo podelila Čopove nagrade

Ljubljana, 21. decembra - Zveza bibliotekarskih društev Slovenije bo danes ob 19. uri v Narodni in univerzitetni knjižnici podelila Čopove nagrade, najvišje državne nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva. Letošnji prejemnici Čopove diplome sta Violetta Bottazzo in Marina Hrs, prejemnik Čopovega priznanja pa je Miro Tržan, so sporočili iz zveze.

Violetta Bottazzo je v specialnih knjižnicah Ljubljanske banke ter ministrstva za finance, kjer je delala, vzpostavila specialno knjižnico in skoraj 20 let vodila področje informacijsko-knjižničnih servisov. Skozi celotno kariero jo je vodilo prepričanje, da je uspešnost specialne knjižnice odvisna od usposobljenosti specialnega knjižničarja, ki mora imeti strokovna znanja bibliotekarske in informacijske znanosti ter znanja s področja, na katerem deluje matična organizacija.

Prepoznala je pomen uvajanja novih tehnologij v knjižnice. Njeno delo je bilo prepoznano tudi v tujini, piše v utemeljitvi.

Marina Hrs je poklicno pot začela v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja v Kopru ter nadaljevala v Mestni knjižnici Izola, ki jo več kot tri desetletja tudi vodi. Vso karierno pot spodbuja vseživljenjsko izobraževanje tako pri zaposlenih v knjižici kot pri njenih uporabnikih.

Mestna knjižnica Izola je danes center vseživljenjskega učenja za različne skupine uporabnikov, tudi deprivilegirane - ostarele, slabovidne, dolgotrajno bolne in invalide -, pa tudi za družine, otroke in turiste. Povezanost z okoljem utrjuje z organizacijo prireditev, razstav in drugih dogodkov. S sodelavci je ustvarila tudi stalno zbirko starih igrač v okviru javno zasebnega partnerstva, ki obsega čez 1500 kosov.

Mira Tržana odlikuje poglobljeno poznavanje področja nabave in obdelave knjižničnega gradiva. S širokim znanjem in inovativnim razmišljanjem pristopa k optimiranju različnih delovnih področij v Mestni knjižnici Ljubljana. Je tudi nosilec iniciative za vzpostavitev sodelovanja med knjižnicami, za namen optimiranja postopkov nabave in obdelave knjižničnega gradiva. Njegove zamisli in rešitve, npr. avtomatizirano ažuriranje seznamov novosti knjižničnega gradiva, so univerzalne in uporabne za vse knjižnice.

Čopove nagrade zveza podeljuje od leta 1967.