Slovenija 4.1.2023 13:32

MKC Maribor beleži 30 let delovanja

Maribor, 4. januarja - Mladinski kulturni center (MKC) Maribor, ki deluje na področju kulture, mladine in turizma, letos beleži 30 let obstoja. Po besedah direktorice Marje Guček bodo pripravili novo strategijo razvoja javnega zavoda, ki bo začrtala njegov prihodnji razvoj. Ustaljene vsebine, kot so Slovenski dnevi knjige v Mariboru, seveda ostajajo.

Direktorica poudarja, da je MKC Maribor s svojimi programi v 30 letih pomembno prispeval k razvoju kulture, mladinskega sektorja in mladinskega turizma v mestu in okolici. "To, da delujemo na treh različnih področjih, je prednost, saj lahko programe med seboj dobro povezujemo," je povedala za STA.

Javni zavod je Mestna občina Maribor ustanovila decembra 1993. Iz prostorov na Orožnovi ulici, kjer je deloval njegov predhodnik Klub mladih, se je preselil v prostore nekdanjega hotela Mariborski dvor na Ljubljanski ulici, leta 2011 pa je dobil svoje današnje mesto v upravni stavbi Kulturnega centra (KC Pekarna) Ob železnici. Tam skrbi tudi za Hostel Pekarna, pod njegovo okrilje pa spadajo še Galerija Media Nox na Židovskem trgu, Kulturni inkubator na Koroški cesti in Doživljajsko igrišče v Malem betnavskem gozdu.

Letošnjo obletnico bodo izkoristili za pripravo nove strategije razvoja zavoda, saj je obstoječa že potekla. "Oblikovati jo želimo skupaj z našim ustanoviteljem, torej mestno občino, in širšo javnostjo, predvsem mladimi, ki so naša ciljna skupina. Tako bomo skupaj dorekli, po kateri poti naj MKC Maribor nadaljuje svoje delo v naslednjem obdobju," je povedala direktorica.

V vsakem primeru bodo po njenih besedah izhajali iz potreb lokalnega okolja. Tradicionalni festivali, kot so Slovenski dnevi knjige v Mariboru, Mednarodni festival računalniške umetnosti (MFRU) in Mladi Maribor, ostajajo.

Marja Guček je izpostavila, da ni veliko primerov, ko programi vztrajajo tako dolgo, kot na primer Slovenski dnevi knjige v Mariboru in Galerija Media Nox, ki sta bila vzpostavljena že v predhodniku Klubu mladih. "Redko je, da se nek program javnega zavoda izvaja dlje časa od ustanovitve javnega zavoda. Mi imamo pa dva takšna programa," je povedala.

MKC Maribor je bil sprva osredotočen na programe s področja vizualnega in literarnega kulturnega ustvarjanja. Nato se je programsko razširil na druga polja kulture (intermedijsko, glasbeno, uprizoritveno) in na aktivnosti iz mladinskega sektorja. S selitvijo v letu 2011 se je pričel ukvarjati še s turizmom.

Program praznovanja 30-letnice še ni znan, saj je odvisen od razpoložljivih finančnih sredstev. "Kar bomo zagotovo izvedli, je sajenje dreves. Želimo posaditi 30 dreves in tako prispevati mestu nekaj trajnostnega in zelenega," je povedala direktorica.

V teh dneh začenjajo priprave na Slovenske dneve knjige v Mariboru, ki jih bodo tudi v prihodnje prirejali junija, letos pa bodo med drugim priredili še Parado ponosa. V sodelovanju z občino bodo obeležili 10 let, odkar je Maribor nosil naziv Evropska prestolnica mladih, sodelujejo pa tudi pri pridobivanju in usposabljanju prostovoljcev za Olimpijski festival evropske mladine (OFEM), ki ga bo Maribor gostil julija.