Slovenija 14.2.2023 14:27

Pokrajinski arhiv Maribor letos beleži 90 let

Maribor, 14. februarja - Pokrajinski arhiv Maribor letos beleži 90 let formalnega zbiranja, hranjenja in varovanja arhivskega gradiva. Jubilej bodo po besedah direktorice Nine Gostenčnik zaznamovali med drugim z razstavo o knjigah "v službi človeka" ter odprtjem prenovljenih prostorov v pritličju osrednje enote na mariborskem Glavnem trgu.

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor. Novinarska konferenca Pokrajinskega arhiva Maribor ob 90. obletnici ustanovitve, na kateri so predstavili program dogodkov, ki jih pripravljajo ob obletnici ustanovitve. Arhivistka Špela Valadžija in direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor Nina Gostenčnik. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor.
Novinarska konferenca Pokrajinskega arhiva Maribor ob 90. obletnici ustanovitve, na kateri so predstavili program dogodkov, ki jih pripravljajo ob obletnici ustanovitve.
Arhivistka Špela Valadžija in direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor Nina Gostenčnik.
Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor. Novinarska konferenca Pokrajinskega arhiva Maribor ob 90. obletnici ustanovitve, na kateri so predstavili program dogodkov, ki jih pripravljajo ob obletnici ustanovitve. Direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor Nina Gostenčnik. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor.
Novinarska konferenca Pokrajinskega arhiva Maribor ob 90. obletnici ustanovitve, na kateri so predstavili program dogodkov, ki jih pripravljajo ob obletnici ustanovitve.
Direktorica Pokrajinskega arhiva Maribor Nina Gostenčnik.
Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor. Novinarska konferenca Pokrajinskega arhiva Maribor ob 90. obletnici ustanovitve, na kateri so predstavili program dogodkov, ki jih pripravljajo ob obletnici ustanovitve. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor.
Novinarska konferenca Pokrajinskega arhiva Maribor ob 90. obletnici ustanovitve, na kateri so predstavili program dogodkov, ki jih pripravljajo ob obletnici ustanovitve.
Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor. Novinarska konferenca Pokrajinskega arhiva Maribor ob 90. obletnici ustanovitve, na kateri so predstavili program dogodkov, ki jih pripravljajo ob obletnici ustanovitve. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor.
Novinarska konferenca Pokrajinskega arhiva Maribor ob 90. obletnici ustanovitve, na kateri so predstavili program dogodkov, ki jih pripravljajo ob obletnici ustanovitve.
Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor. Novinarska konferenca Pokrajinskega arhiva Maribor ob 90. obletnici ustanovitve, na kateri so predstavili program dogodkov, ki jih pripravljajo ob obletnici ustanovitve. Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Maribor, Pokrajinski arhiv Maribor.
Novinarska konferenca Pokrajinskega arhiva Maribor ob 90. obletnici ustanovitve, na kateri so predstavili program dogodkov, ki jih pripravljajo ob obletnici ustanovitve.
Foto: Andreja Seršen Dobaj/STA

Letos je 90 let, odkar je bil 29. aprila 1933 sprejet Poslovnik Banovinskega arhiva v Mariboru, s katerim je bila ustanovljena arhivska institucija z nalogo ohranjanja arhivskega gradiva na območju Štajerske, Koroške in Prekmurja.

Tradicija zbiranja, ohranjanja in varovanja arhivskega gradiva na tem območju sicer sega v leto 1903, ko so slovenski izobraženci v Mariboru ustanovili Zgodovinsko društvo za slovensko Štajersko z idejnim vodjo Francem Kovačičem, je na današnji novinarski konferenci povedala direktorica.

Pokrajinski arhiv Maribor se danes nahaja na Glavnem trgu 7 v Mariboru, poleg tega pa ima še enoti v Ravnah na Koroškem in Murski Soboti.

"Dvajset zaposlenih skrbi za kar 17 tekočih kilometrov arhivskega gradiva, ki priča o zgodovini območja, za katerega je arhiv pristojen. Najstarejši dokument, ki ga hranimo v arhivu, je nastal leta 1246, izpostavimo pa lahko še veliko zbirko listin, obsežno fototeko in fonde ter zbirke, ki se nanašajo na vsa področja naših življenj. V arhiv namreč prevzemamo arhivsko gradivo uprave, pravosodja, vzgoje in izobraževanja, kulture, znanosti, zdravstva in socialnega varstva ter gospodarstva, hranimo pa tudi gradivo posameznikov in družin," je pojasnila direktorica.

Dokumenti v arhivu niso uporabni le za raziskovanje zgodovine, ampak jih potrebujejo posamezniki, med drugim ko urejajo lastniška razmerja ali potrebujejo izgubljena spričevala. Letno imajo v tem drugem največjem regionalnem arhivu v Sloveniji okoli 2000 takšnih uporabnikov. Pripravljajo tudi predstavitve in delavnice za šolarje in druge dogodke za širšo javnost, v zadnjih letih pa veliko pozornosti namenjajo digitalizaciji arhivskih dokumentov.

Da bi izpostavili pomen knjižnega gradiva, ki ga hranijo, bodo ob 90-letnici pripravili razstavo z naslovom Knjige v arhivu - v službi človeka.

"Knjige se povezuje predvsem s knjižnicami. V arhivih pa hranimo knjige, ki nimajo založnika, niso publicirane, niso vsakomur dostopne, so pa pomembne za slehernega posameznika, saj ga tiho, v ozadju, spremljajo skozi vse življenje. Razstavili bomo torej knjige, v katerih so zapisi, ki dokazujejo, da smo se rodili, poročili, izobraževali, bili zaposleni, zavarovani, plačali davke, bili v vojski, pri zdravniku in podobno," je povedala direktorica.

Letos načrtujejo tudi odprtje novih prostorov na Glavnem trgu, kjer so v zadnjem letu in pol prenovili razstavišče oziroma predavalnico in uredili sprejemno pisarno, kjer bodo ljudje lahko oddali zahteve za pridobitev kopij arhivskega gradiva in pregledovali arhivsko gradivo.

Maja bodo z Zgodovinskim društvom dr. Franc Kovačič pripravili slovesnost ob ustanovitvi Zgodovinskega društva za slovensko Štajersko, v oktobru pa svečano akademijo ob 90-letnici arhiva.

V sodelovanju z Muzejem narodne osvoboditve Maribor pripravljajo razstavo 110 let od začetka izgradnje Hidroelektrarne Fala, v sodelovanju z Mariborsko knjižnico pa razstavo 60 let Festivala Kurirček, ki je potekal v Mariboru v letih od 1963 do 1992.

Z razstavo bodo obeležili tudi 110 let mariborskega Glavnega mostu in 60 let izgradnje Titovega mostu, izdali bodo 50. zvezek Gradiva za zgodovino Maribora, organizirali 45. mednarodno konferenco o tehničnih in vsebinskih problemih klasičnega in elektronskega arhiviranja ter objavili digitalizirano gradivo fonda Zgodovinskega društva Maribor in Franca Kovačiča.

Medtem ko so novi prostori za enoto v Murski Soboti že v izgradnji, si Pokrajinski arhiv Maribor že vrsto let prizadeva tudi za dodatne prostore v Mariboru. Ideja, da bi zgradili novo stavbo v Parku mladih, je po besedah direktorice "padla v vodo", se je pa pokazala možna lokacija v mestni četrti Tezno. "Pogovori še potekajo," je dejala.