Slovenija 13.4.2023 13:37

Ljubljanska Drama trenutno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za prenovo

Ljubljana, 13. aprila - Po zapletu v času prejšnjega ministra za kulturo Vaska Simonitija se prenova ljubljanske Drame nadaljuje. Kot so za STA zapisali v Drami, je projekt trenutno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. V skladu s potrjeno časovnico pa naj bi bila dela končana leta 2026.

Ljubljana. Stavba SNG Drama v Ljubljani. Foto: Bor Slana/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Stavba SNG Drama v Ljubljani.
Foto: Bor Slana/STA
Arhiv STA

Kot so pojasnili, je bil projekt celovita prenova Drame v okviru rebalansa proračuna za leto 2023 uvrščen med vladne projekte, tako da so zanj v proračunu za leti 2023 in 2024 zagotovljena ustrezna sredstva. Hkrati s postopkom pridobivanja gradbenega dovoljenja potekajo priprave na pričetek arheoloških izkopavanj v območju gradnje Drame. V teku je tudi projektiranje preureditve skladišča v Šentvidu za namen vadbenih prostorov v času prenove SNG Drama Ljubljana.

Prva faza celovite prenove SNG Drama Ljubljana se je sicer po dolgih prizadevanjih pričela leta 2019, ko je bila podpisana pogodba za projektiranje in pripravo dokumentacije z birojem Bevk Perović arhitekti, ki je leta 2017 zmagal na javnem natečaju. Investicija je bila leta 2017 ocenjena na 43 milijonov evrov brez DDV.

Nato je novembra 2021 odstopil tedanji ravnatelj Drame Igor Samobor ter med razlogi za odstop navedel nespoštovanje zavez glede prenove stavbe gledališča, ob čemer je glavne očitke naslovil na tedanjega ministra za kulturo Simonitija. Ta naj bi po zatrjevanju Samoborja dogovarjanja glede financiranja prekinil.

Avgusta lani je premier Robert Golob po ogledu prostorov ljubljanske Drame napovedal uvrstitev projekta prenove v vse ustrezne dokumente, da bodo lahko z investicijo začeli takoj.

Kot navajajo v SNG Drama Ljubljana, je bil avgusta lani izdelan in s strani ministrstva za kulturo podpisan dokument DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta) - Celovita prenova SNG Drama Ljubljana 2023-2026. V njem je vrednost celotnega projekta na podlagi dviga cen na trgu ocenjena na 58,5 milijona evrov z DDV.

Po Samoborjevih navedbah je minister Simoniti tudi zahteval, da se iz projekta izključi t. i. Nemška hiša. V Drami so pojasnili, da je bil že junija lani projekt SNG Drama - Nemška hiša ponovno uvrščen v projekt celovite prenove SNG Drama Ljubljana.

Med ukrepi, ki so jih izvedli v vmesnem času, da bi razbremenili določene etaže stavbe, pa so našteli, da so bile v času od julija lani izvedene meritve ničtega stanja kupole nad velikim odrom in podrobneje prizidka. V aprilu pa bodo izvedene obdobne meritve, ki bodo podale podatke o stanju oz. morebitnem nadaljnjem posedanju. Hkrati poteka selitev določenih programov v druge etaže z namenom razbremenitve.

V skladu s potrjeno časovnico naj bi se dela v okviru projekta celovita prenova SNG Drama Ljubljana končala leta 2026. Načrtovano je, da bo s koncem naslednje repertoarne sezone 2023/24 stavba zaprta in začela se bo obnova. Hkrati s tem je predvideno nadaljevanje delovanja Drame in izvajanja programa sezone 2024/25 in sezon do zaključka prenove na nadomestnih lokacijah. Pogovori v zvezi z nadomestnimi lokacijami še potekajo.