Slovenija 8.7.2023 10:00

Občina Kamnik z zbiranjem starih hišnih imen ohranja kulturno dediščino

Kamnik, 8. julija - Občina Kamnik se je lani pridružila projektu zbiranja hišnih imen. Kot je za STA zapisala Barbara Strajnar iz kamniške občine, je tako kot povsod tudi v Občini Kamnik opazen trend izgubljanja starih hišnih imen, zato se je občina odločila, da pristopi k projektu.

V manjših vaseh se po njenih besedah ta imena še uporabljajo predvsem za kmetije, medtem ko v naseljih, ki izgubljajo kmečki videz, imena sočasno z opuščanjem kmetij, podiranjem starih in gradnjo novih stavb zamirajo in izginjajo v pozabo.

Dodala je, da jih veseli, da so na območju kamniške občine, še posebej v podeželskih predelih, stara hišna imena še dobro ohranjena. "Imena so del naše nesnovne kulturne dediščine in so odraz zgodovine določenega kraja. S projektom tudi osveščamo ljudi o pomembnosti ohranjanja hišnih imen kot dela nesnovne kulturne dediščine, etnološke dediščine in jezikovne dediščine. Prebivalce spodbujamo, da so ponosni na svoje domače ime in da le-to prenesejo na svoje otroke in vnuke," je zapisala.

V prvem koraku so bile v kamniški občini obravnavane krajevne skupnosti Tunjice, Kamniška Bistrica, Šmartno v Tuhinju in Motnik, letos pa še krajevne skupnosti Špitalič, Pšajnovica in Zgornji Tuhinj.

Hišna imena v krajevnih skupnostih Tunjice in Kamniška Bistrica so že zbrana v knjižici, ki je izšla lani in ki je brezplačno na voljo na sedežih omenjenih krajevnih skupnosti.

Hišna imena označujejo domačije in pripadajoča polja, travnike, gozdove ter predvsem ljudi, ki na teh domačijah živijo. Ta "domača" imena so nastala iz potrebe po lažjem ločevanju domačinov med seboj in so se pri hišah obdržala kljub menjavi lastnikov ali njihovih priimkov.

Podatki za seznam hišnih imen, objavljenih v knjižici, so bili pridobljeni s pregledom zgodovinskih virov, z razgovori s starejšimi domačini in na srečanjih s krajani. Knjižica v tabelarični obliki predstavlja pregled hišnih imen v krajevnih skupnostih, tabele spremljajo zanimive kratke zgodbe, povezane s hišnimi imeni, in stare fotografije ter razglednice naselij ali posameznih domačij.

Po besedah Barbare Strajnar so se letos že srečali z domačini v preostalih krajevnih skupnostih. V nadaljevanju leta bodo na domačije namestili glinene tablice s starimi hišnimi imeni. V pripravi je knjižica za krajevne skupnosti Šmartno, Špitalič, Zgornji Tuhinj, Motnik in Pšajnovica.

Finančna vrednost projekta za vse obravnavane krajevne skupnosti znaša 28.200 evrov. Občina Kamnik je projekt do sedaj financirala izključno iz svojega proračuna, je še pojasnila Barbara Strajnar.

Izvajalec projekta v kamniški občini je Razvojna agencije Zgornje Gorenjske (RAGOR), ki projekte zbiranja starih hišnih imen vodi od leta 2009.

Hišna imena z vseh zbiranj so objavljena na spletni strani www.hisnaimena.si. Poleg hišnih imen so na njej tudi zgodovinski podatki o hišah, tam se nahaja tudi zbirka tiskanih knjižic, ki se z novimi raziskovanji nadgrajuje. Spletna stran je bila vzpostavljena v okviru projekta Nomen vulgare in je zaživela leta 2013. Do začetka leta 2022 je bilo obravnavanih že več kot 400 naselij v 24 občinah, še piše na omenjeni spletni strani.