Slovenija 11.9.2023 9:29

V galeriji Dessa razstava o perspektivah prihodnje arhitekture

Ljubljana, 11. septembra - V galeriji Dessa bodo drevi odprli razstavo Material. Kontekst. Družba. Perspektive prihodnje arhitekture. Projekt vključuje še tridnevno delavnico in okroglo mizo, v sklopu projekta organizatorji prevprašujejo arhitekturne smernice za interdisciplinarno prihodnost stroke, ki si prizadeva za skupno dobro ljudi in planeta.

Razstava, delavnica in okrogla miza vzpostavljajo prostor razprave o prihodnosti stroke, z razstavljenimi primeri izzivajo vprašanja o tem, kam plovemo in kaj si v svojem okolju želimo, ter iščejo orodja, ki bi nam omogočila dobro prihodnost. Oblikovanje okolja prihodnosti je mogoče opisati skozi tri glavne vidike, ki so skupni vsem projektom in ki opredeljujejo kakovostno arhitekturo prihodnosti. "Tu jih imenujemo material, kontekst in družba," piše na spletni strani galerije Dessa.

Material govori o stvarni pojavnosti arhitekture prihodnosti. Nujno je, da gradbene materiale v čim večji meri recikliramo, nove materiale pridobivamo neekstraktivno, z njihovim odvzemanjem iz narave ne škodujemo širši geologiji, družbi ali ekosistemu ter ohranjamo starodavne tehnike gradnje in z njimi izumljamo nove načine, kako graditi z materiali na biološki osnovi.

Kontekst se ukvarja z obstoječim tkivom družbe, stavbe, lokacije ali območja. Snovne strukture lahko naselimo z novim programom, obstoječe soseske nadgradimo z novo vsebino, stavbam, ki so v okolju zapuščeni osamelci, ponudimo novo vsebino. Eden najboljših načinov, kako se lahko zoperstavimo energetsko in materialno potratnim novogradnjam in pozabi kulturnih krajin, je prilagojena ponovna raba.

Družba ustvarja kulturo ter poudarja nujnost družbenega delovanja arhitekture in prostorskega urejanja. Vloga arhitekta je bolj kot vloga samostojnega strokovnjaka, ki koordinira procese gradnje, vloga mediatorja med deležniki, prebivalci, obiskovalci, graditelji, investitorji, družbo, naravo in državo. Najboljši arhitekturni projekti nastajajo s participacijo javnosti, s pogovori o dejavnostih, željah in potrebah. Arhitekturni projekti korenito vplivajo na gradnjo skupnosti v vsakem okolju.

Našteti trije sklopi vključujejo podsklope in vmesna polja, ki so območje medsebojnega prepletanja in novih zamisli.

Kot še piše na spletni strani galerije, slovenskemu prostoru predstavljajo projekte iz širše kulturne in geografske regije, vzpostaviti želijo referenčno mrežo, ki presega nacionalne meje. Izbor projektov je arbitraren, na njihovem mestu bi lahko stali tudi drugi primeri. Pomembnejši od posameznega primera je prebojni koncept, ki ga projekt predstavlja, koncept, s katerim budi misel in vpliva na razvoj prihodnje arhitekture.

Ob zaključku razstave bo organizirana tridnevna delavnica, na kateri bodo obravnavali prostorske izzive lokalnega okolja, opazovali stanje in iskali strateške rešitve. Rezultate delavnice bodo obravnavali na okrogli mizi v Rafineriji Cukrarna 11. oktobra.

Razstava je nastala na pobudo kuratork arhitektk Ajde Bračič in Maše Ogrin ter v produkciji Zavoda Kriterij. Na ogled bo do 11. oktobra.