Slovenija 27.10.2023 8:00

V Moderni galeriji razstava o feminističnih pozicijah v vizualni umetnosti

Ljubljana, 27. oktobra - V Moderni galeriji drevi odpirajo razstavo Vedno na voljo. Posveča se umetniški produkciji, ki obravnava družbeni spol in iz njega izhajajoče diskriminacije, seksizem in neenakost za ženske, pri čemer se diskriminacija manifestira na presečišču spola in drugih kategorij in okoliščin - razreda, dela, rase, nacionalnosti, spolne identitete, starosti.

Ljubljana, Moderna galerija. Razstava v Moderni galeriji. Foto: Nebojša Tejić/STA Arhiv STA

Ljubljana, Moderna galerija.
Razstava v Moderni galeriji.
Foto: Nebojša Tejić/STA
Arhiv STA

Na razstavi s podnaslovom Feministične pozicije v vizualni umetnosti iz Slovenije sodeluje več kot 50 avtoric in avtorjev.

Kot so zapisali v galeriji, je feministične pozicije v vizualni umetnosti iz Slovenije - torej tukaj delujočih ali s Slovenijo povezanih umetnic oz. umetnikov - mogoče razumeti kot tiste, ki izražajo vprašanje spola v temi umetniškega dela, ali kritično, ironično ali subverzivno uporabljajo sloge, tehnike, medije, ali si zamišljajo ali prakticirajo metode umetniškega ustvarjanja in delovanja na način, ki predstavlja odklon od konvencionalne predstave avtonomnega umetniškega dela oziroma avtorstva in njegovega predvidljivega učinka reprodukcije patriarhalno-kapitalističnega reda.

Vsem delom s feministično pozicijo je skupna namera, da s svojim imaginativnim in afektivnim potencialom za artikuliranje idej in konceptov poskušajo v vznemirljivih vizualnih, materialnih, prostorskih, performativnih in procesualnih oblikah doseči učinek, ki je transformativen in produktiven za trajno družbenopolitično spremembo.

Začetkov feministične umetnosti v Sloveniji je zato več in vsi primeri so enako legitimni, zanje pa je vselej ključno spoznanje, da artikulirajo družbeno diskriminacijo na podlagi spola kot temeljno temo umetniške izjave ali metodo umetniškega dela. Podobno kot drugod po svetu tudi za umetniško produkcijo v Sloveniji velja, da feministične teme proniknejo v horizont umetnosti in kulture na splošno šele takrat, ko postanejo zahteve po enakosti spolov dovolj jasno artikulirane v širšem družbenem prostoru.

To se je v Jugoslaviji zgodilo z nastopom novega feminizma v poznih 70. letih minulega stoletja, v Sloveniji pa je gibanje novega feminizma formuliralo vprašanja enakosti žensk in spolnih manjšin kot politično zahtevo v času civilnodružbenih gibanj v 80. letih. Vse odtlej ustvarjajo avtorice in bistveno redkeje avtorji v Sloveniji dela, ki pričajo o tem, da je feministična zavest o neenakosti spolov vse izraziteje produktivna, z njo povezane teme pa segajo na vse več področij družbenega in osebnega.

Področja in teme, ki opredeljujejo interes umetnic in umetnikov na razstavi Vedno na voljo, so področja, ki sicer zadevajo interes feministične teorije, družbenih gibanj in politične akcije. Pojavljajo se kot univerzalne feministične teme, ki v perspektivi vprašanja diskriminacije po spolu skozi prizmo presečnosti z drugimi polji diskriminacije, predvsem delom, razredom, raso, nacionalnostjo in LGBTIQ+ identitetami, izrišejo številne specifične položaje, osebne ikonografije, figuracije, spomine, raziskave, performativne akcije in individualne umetniške izjave.

Razstava bo na ogled do 14. aprila 2024.