Slovenija 3.11.2023 11:49

V Kočevju prireditev ob 70-letnici pokrajinskega muzeja

Kočevje, 3. novembra - V Pokrajinskem muzeju Kočevje bodo drevi pripravili zabavo ob 70-letnici delovanje te muzejske hiše. Delo in povezavo muzeja z okoljem ob obletnici sicer predstavljajo prek različnih prireditev, med katerimi je bilo tudi junijsko odprtje razstave Naših 70 let - Pokrajinski muzej Kočevje 1953-2023, ki so jo postavili v mestnem parku Gaj.

Temeljno poslanstvo kočevskega muzeja je trajno in nemoteno izvajanje javne službe evidentiranja, zbiranja, urejanja, hranjenja, varovanja, ohranjanja, raziskovanja, predstavljanja, razstavljanja in popularizacije kulturne dediščine s področij arheologije, etnologije, kulturne zgodovine, zgodovine in zgodovine umetnosti, je pojasnila direktorica Vesna Jerbič Perko.

Muzejski delavci sodelujejo tudi pri kulturnem in znanstvenem sodelovanju z drugimi muzeji, z raziskovalnimi in pedagoškimi ustanovami ter društvi in zavodi.

Pripravljajo razstave, publikacije, pedagoške in andragoške programe. Razvijajo zavest o pomenu dediščine, širijo znanje o dediščini in kulturi v širšem smislu. Prirejajo strokovne pogovore in srečanja ter druge oblike strokovnega sodelovanja in izobraževanja s področja kulturne dediščine, je še navedla direktorica Pokrajinskega muzeja Kočevje.

Po njenih besedah se Pokrajinski muzej Kočevje uvršča med mlajše muzejske ustanove na Slovenskem. Njegovi zametki segajo v leto 1953, ko so 3. novembra tega leta ustanovili Muzejsko društvo Kočevje. Skladno s takratnim zakonom o muzejih pa je kočevski občinski ljudski odbor marca 1960 ustanovil Splošni lokalni muzej Kočevje, ki so ga novembra 1961 preimenovali v Pokrajinski muzej Kočevje.

V 70. letih prejšnjega stoletja je muzej zaradi neurejenega pravnega statusa deloval znotraj različnih organizacij, dokler ni leta 1982 postal del novoustanovljenega Kulturnega centra Kočevje. Pokrajinski muzej Kočevje kot samostojni javni zavod vnovič deluje od leta 1991.

Muzej ima prostore v Šeškovem domu. Skrbi za premično kulturno dediščino občin Kočevje, Kostel, Loški potok in Osilnica ter jo predstavlja javnosti. Usmerjen je tudi v zbiranje, varovanje, ohranjanje, dokumentiranje, raziskovanje in razstavljanje s področja slovenske državnosti, na teh izhodiščih pa temelji tudi muzejska in pedagoška ponudba. Poleg tega se vse dejavneje vključuje v kulturno življenje kraja.