Slovenija 13.11.2023 13:11

Nagrada za življenjsko delo na področju etnologije Moniki Kropej Telban

Koper, 13. novembra - Letošnjo Murkovo nagrado za življenjsko delo na področju etnologije je prejela raziskovalka slovstvene folklore, pripovedne kulture, ljudskega zdravilstva, verovanjskih predstav in zgodovine etnološke vede na Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU Monika Kropej Telban. Nagrade in priznanja so podelili v petek v Kopru.

Koper. Palača Armerija. Podelitev Murkovih odličij za posebne dosežke v etnologiji na Slovenskem. Foto: Alenka Čas

Koper. Palača Armerija.
Podelitev Murkovih odličij za posebne dosežke v etnologiji na Slovenskem.
Foto: Alenka Čas

Kropej Telban je nagrado dobila za izjemno in mednarodno priznano znanstveno-raziskovalno delo. Kot piše na spletni strani inštituta, kjer je zaposlena od leta 1985, je uredila 19 znanstvenih monografij, objavila številne znanstvene članke v osrednjih domačih in mednarodnih revijah ter knjižnih publikacijah in imela številna predavanja na mednarodnih konferencah.

Med monografijami, ki jih je uredila, so Pravljica in stvarnost (1995), Karel Štrekelj - iz vrelcev besedne ustvarjalnosti (2001), Od ajda do zlatoroga - slovenska bajeslovna bitja (2008), Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic - živalske pravljice in basni (2015). V knjižni zbirki Zakladnica slovenskih pripovedi je objavila devet knjig za mladino, 16 jih je uredila.

Murkove listine za dejavnosti ali dosežke, ki bogatijo, ohranjajo in popularizirajo etnološko znanje, so prejeli Marko Kumer iz Medobčinskega muzeja Kamnik za obsežno strokovno delo na področju dokumentiranja, zbiranja in predstavljanja industrijske dediščine, Zora Slivnik Pavlin za predano in organizacijsko delo v Slovenskem etnološkem društvu ter Ivanka in Janez Skubic iz Lanišča pri Škofljici za oživljanje, ohranjanje in javno prikazovanje pridelave in predelave lanu.

Slovensko etnološko društvo združuje etnologe in kulturne antropologe od leta 1975. Od leta 1986 društvo tudi podeljuje stanovske nagrade, ki so poimenovane po enem od prvih pobudnikov zbiranja etnološkega gradiva v Sloveniji Matiji Murku (1861-1952). Komisijo za podelitev nagrad so sestavljali Marko Terseglav, Jelka Pšajd, Katalin Munda Hirnök in Tomaž Simetinger.