Slovenija 30.11.2023 5:00

V MAO odprtje osrednje razstave v letošnjem Ravnikarjevem letu

Ljubljana, 30. novembra - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bodo drevi odprli razstavo Struktura modernosti: Iskanja Edvarda Ravnikarja, ki je osrednja razstava v letošnjem Ravnikarjevem letu. Namesto pregleda celotnega opusa bo predstavila kompleksnost razvoja, dilem, sprememb in usode nekaterih ključnih Ravnikarjevih del.

Ljubljana, Galerija TR3. Odprtje razstave z naslovom KONS-TR3. Konstrukcija nove ere, s katero sta se Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Cankarjev dom poklonila delu arhitekta Edvarda Ravnikarja. Foto: Katja Kodba/STA Arhiv STA

Ljubljana, Galerija TR3.
Odprtje razstave z naslovom KONS-TR3. Konstrukcija nove ere, s katero sta se Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Cankarjev dom poklonila delu arhitekta Edvarda Ravnikarja.
Foto: Katja Kodba/STA
Arhiv STA

Razstavo bo odprla ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Kot so zapisali v MAO, je Ravnikar (1907-1993) zakoličil prostore moderne slovenske družbe in države, preoblikoval razumevanje vloge arhitekta 20. stoletja, arhitekturo pa odprl ustvarjalnemu dvomu in nikoli dokončanemu eksperimentu. Nacionalni in mednarodni pomen Ravnikarjeve zapuščine in odnosa do arhitekturne dediščine 20. stoletja nasploh terja tudi njeno aktualizacijo v duhu 21. stoletja.

Ravnikarjevi ambienti, ki so bistveno zaznamovali proces osamosvojitve, tranzicijskih in sodobnih družbenih vrenj, odpirajo vprašanja dostopnega javnega prostora, energetske, programske in protipotresne sanacije stavb. Ti izzivi terjajo odgovorno posredovanje stroke med ohranjanjem dediščinske pričevalnosti in prilagajanja družbenim in okoljskim danostim, ki so precej drugačne od tistih iz časa Ravnikarjevega ustvarjanja. In to so, kot so zapisali v MAO, vprašanja, na katera odgovarja razstava.

Na podlagi raziskave donacij Ravnikarjeve zapuščine, ki so jo MAO predali Ravnikarjevi dediči in Fakulteta za arhitekturo, bo razstava predstavila kompleksnost razvoja, dilem, sprememb in usode nekaterih ključnih Ravnikarjevih del. Arhitektov opus je od sredine prejšnjega stoletja naprej zasukal razvoj slovenskega modernizma v smer suverenega in regionalno zaznamovanega jezika, ki pa je bil nenehno vpet v globalno arhitekturno sceno, so zapisali v muzeju.

Razstava bo podrobneje predstavila štiri sklope Ravnikarjevega ustvarjanja. To so njegovi spomeniki iz 50. let minulega stoletja, še posebej spomeniki na Rabu, v Dragi in na Goreljku, ki so ustvarili popolnoma nov, s krajino povezan spominski jezik, ter javne stavbe v Kranju, še zlasti OLO Kranj, ki je poleg Plečnikove Narodne in univerzitetne knjižnice morda najpopolneje ohranjena slovenska celostna arhitekturna umetnina 20. stoletja.

Predstavljeni bodo tudi Trg Revolucije oziroma današnji Trg republike v Ljubljani z reprezentativnim kompleksom stavb državnega pomena, s katerim je Ravnikar ustvaril formo, merilo in prostor slovenski državnosti, in Ravnikarjevi neuresničeni urbanistični projekti, med drugim vizionarska načrta za Skopje in Benetke, ki sta v času družbenih in okoljskih sprememb 21. stoletja morda še bolj aktualna kot v času nastanka.

Na razstavi bo Ravnikarjev opus predstavljen z avtentičnim gradivom: originalnimi načrti in skicami, prvotnimi in na novo izdelanimi maketami, bogatim fotografskim in filmskim materialom, pričevanji Ravnikarjevih sodelavcev ter z ohranjenim gradivom Ravnikarjevega poučevanja in raziskovanja.

Pridruženi sestavni del razstave je predstavitev Ravnikarjevih skic v sprejemni dvorani Cankarjevega doma. Skice širši javnosti predstavljajo fantazijsko bogat Ravnikarjev notranji svet, ki se razlikuje od na prvi pogled povsem racionalističnega procesa ustvarjanja velikih modernističnih konceptov.

Razstava v MAO bo na ogled do 19. maja 2024.