Slovenija 3.12.2023 9:30

Ob Ta veselem dnevu kulture nove vsebine na slovarskem portalu Fran

Ljubljana, 3. decembra - Ta veseli dan kulture prinaša nove vsebine in posodobitve na slovarskem portalu Fran. Različica 11.0 je bogatejša za več kot 3000 iztočnic, dodan je nov zgodovinski slovar, dopolnjena in prenovljena vrsta drugih slovarjev. Uporabniški vmesnik je po novem mogoče prilagoditi za slepe in slabovidne, osebe z disleksijo in osebe z motnjo pozornosti.

Zbirka obrnjenih starejših slovarjev je bogatejša za drugi najstarejši slovar, ki je vključeval slovenščino - Megiserjev Thesaurus polyglottus iz leta 1603. Obrnjeni slovensko-latinsko-nemški slovar je leta 1977 izdal Jože Stabej, v spletni izdaji pa je njegovo gradivo mestoma popravljeno po izvirniku in dopolnjeno z novimi podatki, ki slovar povezujejo z drugimi starejšimi slovarji na Franu. Popravljeni in dopolnjeni spletni slovar prinaša 3021 geselskih sestavkov, so sporočili z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.

Rastoči eSSKJ je pridobil skoraj 550 enobesednih iztočnic s pripadajočimi stalnimi besednimi zvezami, frazeološkimi enotami in drugimi povezanimi vsebinami. Posebna novost je nov, preglednejši in jasnejši sistem slovarskega označevanja vseh dosedanjih objav.

Prirastek Sprotnega slovarja slovenskega jezika šteje 172 iztočnic, od tega 16 takih, ki so že opisane v drugih slovarjih, a so razvile nove pomene. Pri devetih novih iztočnicah, npr. femicid, ghosting in skimpflacija, je mogoče predlagati in glasovati za domače ustreznike. Vsi sestavki so tudi letos opremljeni z etimološkimi osvetlitvami.

Prirastek ePravopisa obsega 2120 novih slovarskih sestavkov. Uslovarjajo se nova, še nikoli kodificirana imena. Novosti tega leta sta tudi preglednejši prikaz pravorečnih podatkov za celotno paradigmo, kadar prihaja do izgovornih posebnosti ter uvedba normativnih pojasnil, v katerih so slovarske dvojnice besedilno pojasnjene in ovrednotene. V letu 2023 je bilo ob dosedanjih 91 sklopih uvedenih šest novih, in sicer Češčina, Estonščina, Finščina, Poljščina, Slovaščina in Imena upravnih (pokrajinskih) enot, drugi sklopi pa so razširjeni in posodobljeni.

Slovar neglagolske vezljivosti Andreje Žele je zdaj končan in obsega 500 tipskih gesel s prikazom neglagolske vezljivosti v slovenščini. Po novem letu bo izšel tudi v formatu pdf.

Prirastek Slovarja pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov Mateja Meterca prinaša 120 novih iztočnic. Prevladujejo pregovori - od zelo znanih in pogostih do presenetljivih, tako rekoč neznanih sodobnih. Najti je tudi izraze drugih paremioloških žanrov, kakršni so reki, antipregovori, ali pa nekonvencionalne replike.

V 60 geslih letošnjega prirastka Novega etimološkega slovarja slovenskega jezika Metka Furlan analizira sinonime za koloradskega, junijskega in majskega hrošča ter za škorpijona, ki so tako domačega kot tujega izvora, Miha Sušnik pa raziskuje besedi matura in univerza, ki izvirata iz časa Avstro-Ogrske.

Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja je prvič zaživel tudi kot rastoči slovar. Od lani je na spletni strani dostopna prva knjiga slovarja, ki je leta 2021 izšla v knjižni obliki, letos pa je objavljenih novih 200 gesel iz črk E in F ter 130 kazalk. Nekoliko prenovljeno je tudi oblikovanje geselskih sestavkov, s čimer se je slovar oblikovno približal drugim slovarjem na Franu.

Teminološki slovarji so bogatejši za drugo, dopolnjeno in prenovljeno izdajo Botaničnega terminološkega slovarja.

V Jezikovni svetovalnici je nastalo 213, v Terminološki svetovalnici pa 68 novih odgovorov.

Objavljen je tudi novi Franček, kjer v sporočilu za javnost posebej izpostavljajo prirastek Šolskega slovarja slovenskega jezika s 502 slovarskima sestavkoma.

Kot so še sporočili z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, bo podrobnejša predstavitev vseh novosti 17. januarja ob 9. uri v Atriju ZRC.