Od blizu 28.4.2024 10:00

V Ilirski Bistrici prevetrili galerijsko dejavnost

piše Eva Horvat

Ilirska Bistrica, 28. aprila - Pavlovčeva galerija v Ilirska Bistrica ima z letošnjim letom nov koncept delovanja, ki edino galerijo za vizualno umetnost v občini odpira umetnikom izven občine, obenem pa še vedno ohranja možnost razstav domačih ustvarjalcev. Kuratorka razstavnega programa je Anamarija Stibilj Šajn, ki je v središče letošnje sezone postavila figuraliko.

Ilirska Bistrica, Pavlovčeva galerija. Odprtje razstave ukrajinskega slikarja Ihorja Nesmiianova z naslovom Izvir življenja, ki je potekalo 19. aprila. Slikar Ihor Nesmiianov in kuratorka razstavnega programa v galeriji Anamarija Stibilj Šajn. Foto: Eva Horvat/STA

Ilirska Bistrica, Pavlovčeva galerija.
Odprtje razstave ukrajinskega slikarja Ihorja Nesmiianova z naslovom Izvir življenja, ki je potekalo 19. aprila.
Slikar Ihor Nesmiianov in kuratorka razstavnega programa v galeriji Anamarija Stibilj Šajn.
Foto: Eva Horvat/STA

Ilirska Bistrica, Pavlovčeva galerija. Detajl s slike ukrajinskega slikarja Ihorja Nesmiianova z razstave Izvir življenja. Foto: Eva Horvat/STA

Ilirska Bistrica, Pavlovčeva galerija.
Detajl s slike ukrajinskega slikarja Ihorja Nesmiianova z razstave Izvir življenja.
Foto: Eva Horvat/STA

Ilirska Bistrica, Pavlovčeva galerija. Detajl s slike ukrajinskega slikarja Ihorja Nesmiianova z razstave Izvir življenja. Foto: Eva Horvat/STA

Ilirska Bistrica, Pavlovčeva galerija.
Detajl s slike ukrajinskega slikarja Ihorja Nesmiianova z razstave Izvir življenja.
Foto: Eva Horvat/STA

Ilirska Bistrica, Pavlovčeva galerija. Detajl s slike ukrajinskega slikarja Ihorja Nesmiianova z razstave Izvir življenja. Foto: Eva Horvat/STA

Ilirska Bistrica, Pavlovčeva galerija.
Detajl s slike ukrajinskega slikarja Ihorja Nesmiianova z razstave Izvir življenja.
Foto: Eva Horvat/STA

Ilirska Bistrica, Pavlovčeva galerija. Odprtje razstave ukrajinskega slikarja Ihorja Nesmiianova z naslovom Izvir življenja, ki je potekalo 19. aprila. Foto: Eva Horvat/STA

Ilirska Bistrica, Pavlovčeva galerija.
Odprtje razstave ukrajinskega slikarja Ihorja Nesmiianova z naslovom Izvir življenja, ki je potekalo 19. aprila.
Foto: Eva Horvat/STA

Ilirska Bistrica. Logotip Pavlovčeve galerije. Foto: Pavlovčeva galerija

Ilirska Bistrica.
Logotip Pavlovčeve galerije.
Foto: Pavlovčeva galerija

Pod njenim vodstvom so letos odprli že dve razstavi, februarja Dotik modrosti ajdovske umetnice in ilustratorke Lone Verlich, ta mesec pa Izvir življenja slikarja, scenografa in kostumografa Ihorja Nesmiianova, ki je po ruskem napadu na Ukrajino našel zatočišče v Sloveniji.

Novo občinsko vodstvo je želelo galerijsko dejavnost zastaviti širše kot v preteklem desetletju. "Zato smo za sodelovanje zaprosili likovno kritičarko in umetnostno zgodovinarko Anamarijo Stibilj Šajn z odličnimi referencami za kuriranje likovnih razstav, ki predstavljajo kakovostna dela slovenskih slikarjev, slikarjev iz hrvaškega in italijanskega čezmejnega prostora in tudi umetnikov iz občine," je za STA zapisala predstavnica za stike z javnostmi Dragica Jaksetič.

Razstave se bodo zvrstile na približno dva meseca. Ena bo namenjena domačim likovnim ustvarjalcem, odprta bo okrog občinskega praznika v začetku junija. Ker letos Fotografski klub Sušec praznuje 20 let delovanja, bo nastala v sodelovanju s klubom. Vsi domači likovniki pa imajo še vedno možnost razstav v veži ali drugih delih kulturnega centra Dom na Vidmu, katerega del je tudi Pavlovčeva galerija.

Jaksetič pravi, da želijo z novim konceptom poleg umetniškega doživljanja obiskovalcem omogočiti tudi širitev likovnih obzorij, saj kuratorka ob vsaki razstavi izvede tudi javno vodstvo po razstavi in likovno delavnico, ki je načeloma namenjena mladim, udeležijo pa se je tudi starejši. "Sodeč po obiskanosti dogodkov ocenjujemo, da smo se pravilno odločili."

Kuratorka je za prvo leto izbrala figuraliko, "ker je ves čas v zgodovini umetnosti izjemno močno prisotna, obenem pa sem hotela pokazati, kako je figura živa, kako različne interpretacije ima lahko in kako različna likovna in vsebinska življenja živi tako v smislu sporočilnosti kot likovno-vizualnega udejanjanja", je Stibilj Šajn ob odprtju razstave ukrajinskega umetnika povedala za STA. Naslednje leto bo rdeča nit krajina.

Likovne ustvarjalce bo iskala tudi v mednarodnem prostoru, "predvsem take, ki imajo neko edinstvenost". Ena od razstav pa bo nastala tudi v sodelovanju s člani Hrvaškega društva likovnih umetnikov z Reke, saj je Bistriško območje tradicionalno zelo odprto v sosednje primorje. "Tukaj vidim neke logične povezave, ki bi jih bilo vredno predstaviti," pravi Stibilj Šajn, ki že več kot dve desetletji in pol kot zunanja sodelavka vodi razstavni program v Kosovelovem domu Sežana.

Galerija sicer deluje od konca leta 2012, ko je prejšnje občinsko vodstvo prisluhnilo željam kulturnikov po stalnem razstavnem prostoru. Nastala je Galerija Doma na Vidmu, njen idejni in umetniški vodja pa je bil do sredine lanskega leta bistriški slikar Rajko Kranjec. Na njegovo pobudo je bila z letom 2019 preimenovana v Pavlovčevo galerijo po Francetu Pavlovcu (1897-1959), znanem krajinarju, rojenem na Bistriškem.

Kot je povedal za STA, se je pod njegovim vodstvom letno zvrstilo dvanajst do petnajst likovnih, fotografskih, kiparskih in drugih razstav, vključno z bogato dediščino pustovanja na Bistriškem, ali skoraj 140 v dobrih desetih letih. Razstavljali so predvsem domači umetniki (Jože Šajn, Andreja Kranjec, Rajko Kranjec, Mia Paller, Marjan Krebelj, Edo Seles, Jože Rosa), pa tudi drugi slovenski, hrvaški in italijanski ter celo ruski in indijski.

Kot je Kranjec še zapisal za STA, mu je novo občinsko vodstvo sicer ponudilo nadaljnje vodenje galerije, "a nismo našli skupnega jezika". Meni, da z novim konceptom bistriški umetniki izgubljajo možnost sprotne predstavitve svojega dela, saj drugi razstavni prostori na tem območju niso odprti vsak dan, kar bo bistveno zmanjšalo obisk.