Na hitro prelistano 11.5.2024 8:00

Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 11. maja - Slovenska matica je v zbirko Slovenska filozofska misel dodala knjigo Andreja Uleta z naslovom O naravi duha. Založba Litera je izdala tretjo pesniško zbirko Tonje Jelen Iz točke nič, za založbo Škuc pa je roman Strašna angela avtorja Erica Jourdana prevedel Brane Mozetič.

Ljubljana. Knjiga O naravi duha avtorja Andeja Uleta. Foto: STA

Ljubljana.
Knjiga O naravi duha avtorja Andeja Uleta.
Foto: STA

Ljubljana. Knjiga Strašna angela avtorja Erica Jourdana. Foto: STA

Ljubljana.
Knjiga Strašna angela avtorja Erica Jourdana.
Foto: STA

Ljubljana. Knjiga Od točke nič avtorice Tonje Jelen. Foto: STA

Ljubljana.
Knjiga Od točke nič avtorice Tonje Jelen.
Foto: STA

O NARAVI DUHA - POJMOVANJE DUHA V SODOBNI ZAHODNI KULTURI

Knjiga Andreja Uleta O naravi duha je obsežen in temeljit premislek o filozofskih pojmovanjih duha v zgodovini in sedanjosti ter iskanje novega, filozofsko in znanstveno podprtega pojma duha, ki presega tako spiritualistično-metafizična kakor tudi naturalistična pojmovanja, so knjigo povzeli njeni založniki. Avtor razume pojem duha kot situacijsko določeno, implicitno dano celoto latenc, potenc, tendenc in aktualizacij. Pri tem se navezuje na Hartmannovo rekonstrukcijo Heglovega pojma objektivnega duha in na nekatera pojmovanja otelešenega duha pri Peirceu, Merleau-Pontyju, Brandomu, Batesonu, Descombesu, v sodobni kognitivni znanosti in biosemiotiki. V zadnjem poglavju razpravlja tudi o kozmični duhovni evoluciji človeštva ter obravnava nekatere fizikalno-kozmološke hipoteze o duhovni osnovi snovnega kozmosa.

Andrej Ule (1946) je slovenski filozof, ki deluje na področjih logike, spoznavne teorije, filozofije jezika in primerjalne filozofije. Do upokojitve leta 2015 je bil redni profesor za logiko in teorijo znanosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani, svoja odkritja in spoznanja ubesedi tudi v knjigah in člankih.

OD TOČKE NIČ - MEJE IN POGLEDI NA SVETOVJE

Tretja pesniška zbirka Tonje Jelen z naslovom Iz točke nič je presečišče, ki ponuja nov vpogled v svetovje, so zapisali pri založbi. Zbirka vsebuje veliko motivnih drobcev, ki so kot spomini in smisli na vidne ljudi v življenju. Gre za mejo med obstojem in slovesom, bolečino in radostjo, ter dojemanjem telesa in uma. Gonilo v zbirki je sobivanje in soobstoj vsega živega. Pesnica lovi trenutke narave, svetlobe in živih bitij, ki soustvarjajo radost življenja. Zadnje omenjeno je tudi ena od idej zbirke. Vse se namreč spaja. Ne gre za slikanje črnine in beline, vmes je veliko odtenkov, ki dopolnjujejo naravo. Na njo in od nje je subjekta odvisna ves čas.

Tonja Jelen (1988) je pesnica in literarna kritičarka. Pred zbirko Od točke nič sta izšli dve, Pobalinka in Greva, ostajava, saj sva. Kot literarna urednica je pripravila in uredila zbornik Rokerji pojejo pesnike: ko pesniki pišejo rokerjem. Povezuje literarne večere in piše o leposlovju.

STRAŠNA ANGELA - DRZNI ZGODBI MLADOSTNIŠKE LJUBEZNI

Eric Jourdan je svoj prvi roman Strašna angela napisal zelo mlad in ga objavil leta 1955. Knjiga je bila takoj prepovedana ter umaknjena iz prodaje in v celoti izšla šele trideset let kasneje. Pierre in Gerard vsak s svojega zornega kota pripovedujeta o svoji mladostniški ljubezni, v kateri zavračata družbene vrednote sveta, v katerem živita. Preko vseh meja se predajata strastni spolnosti; okušata bolečino in nasilje. ter se poigravata s smrtjo, so zapisali pri založbi. Teme, ki so se pojavljale v literaturi že stoletja, je avtor prikazal tako poetično in hkrati neposredno, da je delo zbodlo puritanske kroge.

Brane Mozetič (1958) je slovenski pesnik, pisatelj in urednik. Napisal je 13 pesniških zbirk, dva romana in več knjig kratkih zgodb. Uredil je tri antologije homoerotične literature in več izborov sodobne slovenske književnosti. Kot prevajalec prevaja predvsem francoske avtorje, kot so Rimbaud, Genet, Foucault, Brossard, Daoust, Cliff, Gassel in drugi.