Slovenija 20.5.2024 9:40

V Galeriji Fotografija ob 20-letnici razstava portretov Iz oči v oči

Ljubljana, 20. maja - V Galeriji Fotografija bodo drevi 20. obletnico galerije obeležili z odprtjem skupinske razstave zastopajočih umetnikov. Razstava z naslovom Iz oči v oči z deli 25 fotografov in fotografinj v fokus postavlja motiv portreta, ki v sodobni fotografiji zagotovo ni najpopularnejši motiv.

Kot je v spremnem besedilu k razstavi zapisala sokuratorka razstave, umetnostna zgodovinarka Hana Čeferin, portret v veliki meri uspeva znotraj polja dokumentarne fotografije, medtem ko je v konceptualni na njem manj poudarka. Vzroke lahko morda iščemo v tem, da je portretna fotografija od vseh, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju, najbolj prevladujoča oziroma najpogostejša.

Spomnila je, da je bil zgodovinsko portret v kontekstu umetnosti povezan s konceptoma moči in stanu, saj so si njegovo izdelavo v prvi vrsti lahko privoščili premožnejši ljudje, po drugi strani pa je, posebej meščanski portret, na Flamskem uveljavljen že od 15. stoletja, pomagal utrjevati družbeni status upodobljenca in ga naslikati takšnega, kot je želel biti viden. Razvoj fotografije v drugi polovici 19. stoletja je omogočil bistveno cenejšo pridobitev lastne podobe, portret pa zanesljivo vpeljal v domove, časopisje, upravne procese - v praktično vsa področja življenja.

Fotografski portret je bil osrednji fokus medija vse od razvoja dagerotipije in se je kot tak obdržal vse do danes. A če so sprva verjeli, da ima fotografija moč osebo prikazati takšno, kot v resnici je, in utelesiti celo njeno osebnost in karakter, je danes po besedah Hane Čeferin jasno, da fotografija osebe ne prikaže objektivno. Portretiranci so skupek različnih pristopov k fotografiranju, od kadriranja, atributov, sloga ter fotografove namere pri upodabljanju.

Čeprav se zdi, da je takšnih podob na razstavah sodobne fotografske umetnosti morda manj, se motiv v taki ali drugačni obliki znajde v opusih vseh fotografov in fotografinj, ki sodelujejo na razstavi. Ob praznovanju 20. obletnice Galerije Fotografija so umetnike in umetnice, ki pomagajo tlakovati pot galerije in s svojimi deli tvorijo mozaik slovenske sodobne fotografije, povabili k izboru portreta s spremno izjavo o svojem delu.

25 fotografov in fotografinj je podalo svoje perspektive na ta klasični motiv, s katerimi razkrivajo svoje osebne poglede na medij fotografije ali na specifično razstavljeno delo. Portret se gledalcu razkrije v širokem diapazonu perspektiv, od avtoportretov do abstraktnih form, modnih in konceptualnih interpretacij, skozi občutljivo dinamiko med fotografi in njihovimi upodobljenci pa se referira tako na zgodovinsko konotacijo (problematičnega) portreta kot na njegove sodobne potenciale, je še zapisala sokuratorka razstave.

Na razstavi sodelujejo Uroš Abram, Roger Ballen, Janez Bogataj, Bojan Brecelj, Simon Chang, DK, Boris Gaberščik, Ciril Jazbec, Stojan Kerbler, Tereza Kozinc, Matjaž Krivic, Andrej Lamut, Diana Lui, Tilyen Mucik, Nik Erik Neubauer, Boštjan Pucelj, Janez Pukšič, Sara Rman, Blaž Rojs, Lucija Rosc, Euro Rotelli, Klavdij Sluban, Metka Vergnion, Ana Zibelnik in Joco Žnidaršič.