Od blizu 29.5.2024 10:00

Ljubljanska Drama tik pred zadnjo predstavo in selitvijo v L56

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 29. maja - V SNG Drama Ljubljana bodo 4. junija na Velikem odru odigrali zadnjo predstavo pred prenovo. Nato se bo Drama selila na začasno lokacijo na Litostrojski cesti v stavbo L56, kjer bosta za njihove potrebe zgrajeni namenski dvorani. Drama za prenovo sicer še nima gradbenega dovoljenja, saj se je zapletlo pri dogovarjanju z lastniki Nemške hiše.

Ljubljana. Stavba SNG Drama v Ljubljani. Foto: Bor Slana/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Stavba SNG Drama v Ljubljani.
Foto: Bor Slana/STA
Arhiv STA

V Mali Drami so zadnjo predstavo odigrali 20. maja. Kot so zapisali za STA, že poteka demontaža vse tehnične opreme iz Male Drame, ki jo bodo tekom junija preselili na začasno nadomestno lokacijo. Na Velikem odru bodo kot zadnjo 4. junija odigrali predstavo Kar hočete Williama Shakespeara v režiji Janusza Kice.

Drugi obsežnejši del selitve Dramine opreme bo potekal avgusta, prilagajanje prostorov na Litostrojski cesti za Dramo bo končano konec avgusta. Otvoritven dogodek je načrtovan za sredino septembra, prvo premiero na Velikem odru načrtujejo 28. septembra, v začetku oktobra bo sledila prva premiera v Mali Drami. Zaključek celovite prenove SNG Drama Ljubljana je v skladu s potrjeno časovnico načrtovan do konca leta 2026, piše na spletni strani gledališča.

Drama še brez gradbenega dovoljenja za prenovo

Vendar pa Drama še nima gradbenega dovoljenja za prenovo. Kot so pred dnevi za Dnevnik potrdili na ministrstvu za naravne vire in prostor, postopek izdaje dovoljenja trenutno ne teče.

Po poročanju časnika, je Drama 16. januarja lani vložila zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja, a jo je pozneje umaknila. Nato je 25. avgusta lani ponovno oddala vlogo in jo kasneje znova umaknila, zato je ministrstvo 8. januarja letos postopek ustavilo. Na ministrstvu za kulturo so pojasnili, da je za pridobitev gradbenega dovoljenja nujno potrebna pridobitev pravice uporabe zemljišč na območju med stavbo Drame in sosednjo Nemško hišo, a z etažnimi lastniki Nemške hiše niso dosegli sporazuma o začasni uporabi pripadajočih zemljišč, ki so skupna lastnina etažnih lastnikov in države, kar predstavlja oviro za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za STA so na ministrstvu za kulturo zapisali, da so se dogovori z etažnimi lastniki za pridobitev soglasja k gradnji začeli leta 2019 s prvo predstavitvijo dokumentacije. Sledila sta dva sklopa pogovorov, ki sta se jih občasno udeleževala tudi ministrica Asta Vrečko in državni sekretar Matevž Čelik Vidmar. Pripravljena so bila besedila dogovorov, v katerih so bile po zagotovilu ministrstva sprejete vse njihove zahteve, ki so zakonsko dopustne, a jih večina etažnih lastnikov kljub temu ni hotela podpisati.

Predlog dogovora je, kot so navedli na ministrstvu, med drugim vključeval povrnitev morebitne nastale škode v naravi, odškodnino za čas uporabe zemljišč, zagotovitev intervencijske poti ter zavarovanja za različne oblike škodnih dogodkov.

Kot pojasnjujejo na ministrstvu, so etažni lastniki zahtevali, da je končni dogovor, vezan na gradnjo projekta prenove Drame, podpisan s strani ministrstva za kulturo ali vlade, za kar pa, kot je opozorilo državno odvetništvo, ni pravne osnove. Podpisnik dogovora je namreč lahko zgolj investitor Drama. Ustanovitelj Drame je država, ki jamči za vse obveznosti javnega zavoda in s tem tudi za morebitno škodo, ki bi nastala na vseh sosednjih objektih zaradi prenove Drame, kar jim je bilo večkrat pojasnjeno, poudarjajo na ministrstvu.

Etažne lastnike je vodstvo Drame povabilo k podpisu dogovora, državni sekretar na ministrstvu za kulturo Čelik Vidmar je na sestanek povabil tudi pravna zastopnika etažnih lastnikov. Na povabilo Drame se ni odzval nihče od predstavnikov etažnih lastnikov, tudi sestanka na ministrstvu za kulturo se ni udeležil nihče od pravnih zastopnikov, zato dogovor ni bil sklenjen, so zapisali na ministrstvu.

STA je poskušala pridobiti tudi odziv pravnega zastopnika etažnih lastnikov, a se ta ni odzval.

Ministrstvo v začasno omejitev lastninske pravice

Na ministrstvu so nato ubrali drugo pot. Če ne morejo pridobiti soglasij etažnih lastnikov za začasno uporabo parcel med Nemško hišo in Dramo, bodo pravico do uporabe pridobili s postopkom začasne omejitve lastninske pravice na parcelah, ki so v solasti etažnih lastnikov.

Kot so pojasnili za STA, je vlada januarja sprejela sklep o ugotovitvi javne koristi za celovito prenovo SNG Drama Ljubljana. Ministrstvo tako nadaljuje postopek za ustanovitev pravice začasne uporabe po postopku, ki je skladen z določbami zakona o urejanju prostora na nepremičninah v solasti etažnih lastnikov in države. Skladno z navedenim so etažnim lastnikom poslali predloge pogodb o začasni omejitvi njihove solastnine, ki vsebujejo odškodnino zaradi začasne omejitve njihove solastnine. Kot navajajo, je nekaj pogodb že podpisanih.

V Drami so za STA še zapisali, da začetek gradbenih del na selitev v začasne nadomestne prostore ne vpliva. Drama je namreč poleti 2022 od Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani prejela naročeno poročilo z rezultati raziskav in s končnim mnenjem o primernosti uporabe objekta za opravljanje dejavnosti, na podlagi katerega je obstoječi objekt primeren za opravljanje dejavnosti še dve leti, torej do avgusta 2024. Zaplet z lastniki Nemške hiše obžalujejo in upajo, da se bo zadeva čim prej razrešila.

Na ministrstvu za kulturo pa so zapisali, da trenutno potekajo postopki pred uradnimi organi, zato morebitnega podaljšanja prenove ni mogoče napovedati.