Slovenija 2.6.2024 8:00

V Štanjelu bodo podelili nagrado in priznanja Maks Fabiani

Štanjel, 2. junija - Na Gradu Štanjel bodo dopoldne v Viteški dvorani podelili deveto nagrado in priznanja Maks Fabiani 2023 ter opoldne v Galeriji Lojzeta Spacala na mansardi odprli razstavo prispelih del za nagrado Maks Fabiani 2023. Nagrada Maks Fabiani gre delu z naslovom Uresničevanje prostorske vizije Ljubljana 2025. Podelili bodo tudi tri priznanja.

Štanjel. Grad Štanjel. Foto: Rosana Rijavec/STA Arhiv STA

Štanjel.
Grad Štanjel.
Foto: Rosana Rijavec/STA
Arhiv STA

Delu Uresničevanje prostorske vizije Ljubljana 2025 - vizionar, snovalec in avtor temeljnih usmeritev za razvoj in prenovo mesta Ljubljane: prof. Janez Koželj gre tudi nominacija in predlog Slovenije za evropsko nagrado ECTP. Kot je zapisala žirija, kaže uresničevanje prostorske vizije razvoja glavnega mesta strokovno moč in vlogo mestnega urbanista in arhitekta, ki jo je treba implementirati na vse ravni urejanja prostora.

Priznanja Maks Fabiani je žirija namenila naslednjim delom: Presek urbanistične misli in izvedbe v prostoru med 1960 in 2020, Odlok o urejenosti naselij in krajine: prostorske strokovne podlage in participativen proces v prostorskem načrtovanju ter Humanizacija železniškega prostora na urbanem območju Mestne občine Ljubljana; Izsek strokovnih podlag za Državni prostorski načrt nadgradnje gorenjske proge na odseku Ljubljana-Kranj/Naklo.

Žirija je zapisala, da mora vsaka prostorska vizija razvoja razumeti temelje predhodnega prostorskega razvoja, zato je publicistika, še posebej pomembne so monografije, temeljna podlaga kritične prostorske in urbanistične presoje. Snovanje in udejanjanje prostorskih vizij brez participativnega vključevanja deležnikov ni več mogoče, izkazuje se, da je na takšen način mogoče oblikovati tudi strokovna priporočila in podlage za normativno urejanje prostora.

Trajnostni prostorski razvoj pa ne bo mogoč brez iskanja prostorskih rezerv in njihove "humanizacije", tudi tistih, ki so tako prezrte, kot so prostori vzdolž železnic v urbanih območjih. Urbanistična praksa in študentsko delo jasno izkazujejo strokovno nujo po ustvarjanju in krepitvi programskih vozlišč mest, naselij ali njihovih delov, je svoj izbor še utemeljila žirija.

Letošnjo žirijo so sestavljali Danilo Antoni (predsednik), Liljana Jankovič Grobelšek, Polona Filipič Gorenšek, Barbara Žižič Baumgartner in Izidor Jerala. Nadomestna člana sta bila Rajko Pertot in Petra Orozel.

Nagrado Maks Fabiani od leta 2005 bienalno podeljujejo Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, Ustanova Maks Fabiani in Občina Komen, v sodelovanju z ministrstvoma za kulturo ter naravne vire in prostor za izjemna dela na področju urbanističnega, regionalnega in prostorskega načrtovanja.

Za nagrado Maks Fabiani 2023 je prispelo osem del in eno za študentsko priznanje, vsa so izpolnjevala razpisne pogoje. Štipendija za najuspešnejše študente urbanizma, ki jo podeljuje Ustanova Maks FabianiLetos, bo letos podeljena drugič, in sicer za delo UNI.ON-OFF.